Hrvatska revija 1, 2008.

Descriptio Croatiae

UMIRU LI RIJEČI?

Ivan Šugar

UMIRU LI RIJEČI?

Predmet obrade su četiri naziva koja se u hrvatskom jeziku najčešće koriste sinonimno. Ivan Šugar pokušao je ustanoviti specifično značenje svakog od njih te ih međusobno raščlaniti.

Hrvatska revija 1, 2008.

1, 2008.

Klikni za povratak