Hrvatska revija 1, 2001.

Naslovnica

SADRŽAJ

HRVATSKA REVIJA

godište I., broj 1. (obnovljeni tečaj) 2001.

4 Vlaho Bogišić: Izbor Hrvatske revije

8 Boris Maruna: Ne želim nove poraze za Hrvate

14 Dragutin Tadijanović: O prvom desetljeću Hrvatske revije 1928-1938.

20 Ljubomir Antić: Hrvatska politika u 20. stoljeću

37 Marc Gjidara: Državljanstvo i nacionalnost u federativnoj Jugoslaviji

46 Rhea Ivanuš: Sto proteklih godina na jednoj izložbi

51 Stjepan Matković, Mario Jareb: Izložba Stoljeće promjena

59 Stjepan Damjanović: Bašćanska ploča

60 Ivo Frangeš: Ploča nad vratima književnog početka

64 Meri Kunčić: 900 godina Bašćanske ploče (1100-2000)

66 Franjo Šanjek: Mavro Orbini

72 Željko Holjevac: Kod Gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj i Slovačkoj

91 Tomislav Butorac: Terorizam — zamjena za hladni rat

99 David Newman: Sveta zemlja i svete granice

107 Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine: Površina hrvatskoga mora

112 Vladimir Lay: Što bi to bio održivi razvoj Hrvatske?

119 Vuk Tvrtko Opačić: Zaštita prirode hrvatska šansa za opstanak i razvoj

128 Irena Grbac, Martina Šašić: Biološka raznolikost

133 Helena Bunijevac: Životopis samoborske željeznice

138 Nerina Eckhel: Čipkarstvo u Hrvatskoj

142 Zdravka Škugor:Umjetnost u vremenu tehnologije

147 Zoran Ladić: Hrvatska na tajnim zemljovidima

150 Robert Skenderović: Talijanska uprava i egzodus Hrvata

Hrvatska revija 1, 2001.

1, 2001.

Klikni za povratak