Uključiva kultura–potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca - izvješća

slika

04.10.2022.

Svečano zaključen projekt uz poruke o važnoj ulozi novinara u senzibilizaciji čitavog društva

U Matici hrvatskoj predstavljeni rezultati projekta „Uključiva kultura – potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca“

O projektu

Naziv projekta
„UKLJUČIVA KULTURA – POTPORA SOCIJALNOJ INKLUZIJI KROZ KULTURU PUTEM VIJENCA”

Ukupan iznos projekta
1.393.707,02 kn (RH – 209.056,05 kn) (ESF - 1.184.650,97 kn)
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %) i iz Europskog socijalnog fonda (85 %).

Naziv korisnika/partnera u projektu
a) Matica hrvatska (MH) – korisnik potpore – iznos potpore: 1.144.287,93 kn
b) Udruga Pragma – partner na projektu – iznos potpore: 212.562,74 kn
c) Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK) – partner na projektu – iznos potpore: 36.856,35 kn

Kratki opis projekta
Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama edukacijom novinara i proizvodnjom medijskih sadržaja, s naglaskom na socijalnu uključenost kroz kulturu. Projektom je predviđen redoviti prilog dvotjednika „Vijenac” pod nazivom „Inkluzija”, u sklopu kojega će tijekom 24 mjeseca biti objavljeno ukupno 1320 kartica teksta. Predviđeno je 12 radionica i webinara za 20 novinara te izdavanje priručnika. Nositelj projekta je Matica hrvatska, a partneri Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu te Udruga Pragma. Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca, a ukupni iznos projekta je: 1.393.707,02 kn.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
1. Unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja kroz jačanje kapaciteta medijskih djelatnika Matice hrvatske i projektnih partnera za rad usmjeren na socijalno uključivanje ranjivih skupina i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima
2. Povećanje vidljivosti ranjivih skupina u društvu na području Republike Hrvatske putem njihove medijske reprezentacije i socijalnog uključivanja kroz kulturu

Razdoblje provedbe projekta
1.10. 2020–1. 10. 2022. (24 mjeseca)

Kontakt osobe za više informacija
Odgovorna osoba (voditelj institucije ili druga opunomoćena osoba):
Ime i prezime: Marijo Dominiković
Funkcija: glavni tajnik (osoba ovlaštena za zastupanje)
Broj telefona: 01/48 78 370
Broj telefaksa: 01/48 19 319
E-mail:
matica@matica.hr

Kontakt osoba:
Ime i prezime: Goran Galić, voditelj projekta
Funkcija: glavni urednik lista ”Vijenac”
Broj telefona:
01/ 48 19 312
Broj telefaksa: 01/48 19 322

E-mail: inkluzija.vijenac@matica.hr