DRUŠTVO PRIJATELJA MATICE HRVATSKE

predsjednik: Davor Razlog

3250 Commercial Drive
Vancouver
Kanada

E-mail adresa: info@dpmaticehrvatske.ca

Mrežne stranice: http://www.dpmaticehrvatske.ca


Osnivanje Društva prijatelja Matice hrvatske pokrenula je grupa Hrvata, istomišljenika koji su osjećali potrebu oživljavanja hrvatskog duha u Vancouveru, putem rodoljubnog i kulturnog djelovanja prema načelima Središnjice Matice hrvatske. Osnivačka skupština održana je 31. siječnja 1972. Od ugasnuća Hrvatskog proljeća Matica hrvatska proživljavala je najteže razdoblje u svojoj dugoj povijesti. Činjenica da je ugašena u Hrvatskoj bila je motiv i podstrek početnog okupljanja inicijatora osnivanja Društva kako bi Maticu hrvatsku učinili nazočnom i djelotvornom među Hrvatima u slobodnom svijetu.

Među brojnim hrvatskim udrugama u Kanadi Društvo zauzima posebno mjesto i zbog okolnosti njegova nastanka i zbog važne kulturne, prosvjetne i rodoljubne uloge. O tome svjedoči list Društva Matica hrvatska, godišnja priredba Dani hrvatske knjige te Knjižnica Društva, otvorena na adresi 3105 Triumph Street 1973. godine.

"Nadahnuti stalnom težnjom hrvatskog naroda za očuvanjem svog nacionalnog bića u slobodnoj domovini te njegovom neprestanom željom da živi u miru i suradnji sa svim narodima i posebno sviješću da smo i mi dio hrvatskog naroda dlučismo osnovati hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo pod imenom "Društvo prijatelja Matice hrvatske", koje će raditi na kulturnom i prosvjetnom polju među Hrvtaima u Kanadi, buditi rodoljublje i hrvatski ponos, ukazivati na vrednote hrvatske domovine te prenositi blago i hrvatske tradicije u novu domovinu - Kanadu."

(uvodni dio teksta u Konstituciji Društva, 31. siječnja 1972. godine)

Društva prijatelja i partneri MH

Arhiva