Upis člana

Osobni podaci

Adresa prebivališta

Podaci o radnom mjestu

Podaci o članstvu

*
Upoznat/a sam s pravima i obvezama člana Matice hrvatske i s
Pravilima Matice hrvatske:

* Možete biti član Vama najbližega ogranka Matice hrvatske (popis Matičinih ogranaka pogledajte ovdje), a ako ste iz Zagreba, molimo da izaberete jedan od odjela Središnjice (popis odjela Središnjice pogledajte ovdje).


Prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) (EU) 2016/679, ovim putem Vas obavještavamo da će prikupljeni podaci biti upotrijebljeni isključivo za potrebe evidencije članstva u udruzi, a prema važećim zakonima i Pravilima Matice hrvatske.