Knjige

Ivo Frangeš

Čitanja

Priredio KREŠIMIR NEMEC


Proučavatelji hrvatske književnosti danas su suglasni u ocjeni da djelo Ive Frangeša predstavlja prekretnicu u našoj književnoj historiografiji. No Frangeš nije samo artikulirao estetska mjerila i konstruirao temelje naše­ga književnog kanona. On je veliku priču o nacionalnoj književnoj povijesti ispričao na suveren način, pomno stiliziranom intelektualnom prozom.

U Frangešovoj ostavštini ostao je velik broj tekstova različita karaktera razasutih po književnoj periodici i ra­znim zbornicima. U ovo posthumno izdanje akademik Krešimir Nemec uvrstio je strogu selekciju toga arhivira- nog materijala, koja autorovu tematski razvedenu djelu daje još jednu, dodanu vrijednost. Jer uvršteni tekstovi nisu nikakvi »restlovi« nastali kao »nusprodukt« u pro­cesu priprema za pisanje velike književno-povijesne sin­teze. Naprotiv, čitatelji će i u ovoj knjizi Frangešovih ra­sprava i članaka pronaći sve one dobre osobine njegova tako individualna i prepoznatljiva stila kojim se namet­nuo kao estetski arbitar hrvatske književnosti u drugoj polovici 20. stoljeća.

Biblioteka Helikon, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Vesna Zednik, priprema Tehnička priprema MH  (Željko Podoreški), tisak Zrinski  (Čakovec). — Knjiga je opremljena bibliografijom i imenskim kazalom


Autori

Ivo Frangeš

Ivo Frangeš

Književni povjesničar, esejist i prevoditelj (Trst, 1920 – Zagreb, 2003). Autor bogata spisateljskog opusa koji je, kako u kroatistici tako i u cjelokupnoj hrvatskoj znanosti o književnosti, uvelike utjecao na znanstveni, ali i ideološki važan zaokret od dominirajućega pozitivizma prema interpretativnoj kritici i zalaganju za autonomiju književnog stvaralaštva. Oslanjajući se na stilističku kritiku i na učenje o interpretaciji, u književnoj historiografiji razvio je pristup književnim djelima koji ponajprije naglašava trajne estetičke vrijednosti kakva djela

Čitanja

PDF-ovi

Klikni za povratak