Knjige

Milovan Tatarin

Zvijezda baruna Beckersa

Sentimentalna povijest Nutarnjega gradaDjelo ugledna osječkog povjesničara književnosti i sveučilišnog profesora Milovana Tatarina, jedinstvena je knjigu priča o znamenitoj osječkoj Tvrđi, koju autor naziva rjeđe korištenim povijesnim i slikovitim imenom Nutarnji grad. Milovan Tatarin napisao je knjigu utemeljenu na povijesnim izvorima, pri čemu je lakune u arhivskim dokumentima (gradskim protokolima, franjevačkim i isusovačkim kronikama, korespondenciji povijesnih uglednika i sl.) upotpunio fikcionalnim narativom.

Tatarin za svoje junake uzima stvarne osobe, neke više, neke manje poznate, koje su svojim životom i pozivom bile vezane uz Nutarnji grad te iz historiografskih fragmenata nastoji rekonstruirati njihove sudbine. Svaka priča nosi naziv po jednom objektu u Nutarnjem gradu (Generalat, Vodena vrata, Karlov bastion, Hornwerk, Zavjetni stup Svetoga Trojstva i dr.), a uz taj je objekt autor vezao i priču o pojedinačnom liku. Osobita je to mješavina povijesti i literature, fikcije i fakcije, koja pred unutarnjim pogledom čitatelja iz krhotina i prašine prošlosti uskrsava život u osječkoj vojnoj utvrdi (kronološki, pretežno u 18. stoljeću), podsjećajući da u svakoj povijesti ima zamišljanja te da u svakom lijepom zamišljaju zacijelo ima istine.

Doživljaje i sudbine baruna Johanna Beckersa, kovača Matthiasa Vogla, tiskara Ivana Divalta, glumca Josepha Novaka, prodavača kave Perzijanca Johanna Manucka i mnoge druge posreduje nam lucidan i duhovit, autorefleksivan i raspoložen pripovjedač, koji ni u jednom trenutku ne skriva što je povijest, a što domišljanje, odnosno koje su granice njegova uvida i njegove pozicije, pokazujući time da je jedina istina književnoga teksta ljepota i umijeće samoga pripovijedanja. A Tatarinov pripovjedač to čini zaista vješto, svjedočeći da između nekih pisaca i nekih gradova postoji osobita i ne do kraja razjašnjena veza te da grad nadarenom piscu poput Tatarina ne služi samo kao zahvalan okvir priče ili ilustracija svijeta u malom (mikrokozmos), nego da je istraživanje i upoznavanje grada, kako u njegovoj sinkronijskoj, prostornoj, tako i u dijakronijskoj, vremenskoj perspektivi podjednako zamršeno, uzbudljivo, kretanjima unaprijed i unatrag ispunjeno i načelno nezavršivo traganje kao i samo pripovijedanje, pa možda i sam život.

Tatarinovom knjigom Osijek i njegov Nutarnji grad dobili su posvetu kakvu nema ni jedan grad u Hrvatskoj, a vjerojatno i šire.

Biblioteka Posebna izdanja, glavni urednik Luka Šeput, izvršni urednik Luka Vukušić, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Pavao Damjanović, tisak Zrinski  (Čakovec).


Ocjene i prikazi

» (…) Na hrvatskoj književnoj sceni ova je knjiga autentična pojava, i to prije svega po osebujnom diskursu i beletriziranome pristupu povijesti. U toj intrigantnoj studiji o svakodnevnim životu sedam žena i tridesetak muškaraca reflektira se zapravo široki društveni život Grada, ne samo vezan uz obiteljske regule, nego i običaje, socio-psihološke datosti, svakodnevicu, bolesti, uz točionicu kave i prodavaonicu knjiga, uz prvu tiskaru i kazalište, uz brojne cehove kao što je pekarski, mesarski, svilarski, obućarski, staklarski, kovački, ... Milovan Tatarin je očito književni povjesničar koji voli priče. Želi on njima spoznati druge, pa čak iako to ne može u potpunosti. Iz ovih njegovih priča o ritmu svakodnevnog života jednog zvjezdolikog grada čiji su vanjski izgled uništili oni kojima je trebala jeftina cigla, uči se…«. (Helena Sablić Tomić, Forum, br. 10-12/2019., str. 1388-1391).

Autori

Milovan Tatarin

Milovan Tatarin

Književni povjesničar i kritičar (Osijek, 1965), sveučilišni profesor stare hrvatske književnosti, autor desetak knjiga i brojnih znanstvenih radova o dopreporodnoj hrvatskoj književnosti, posebice o njezinu razvoju u Slavoniji

Zvijezda baruna Beckersa

PDF-ovi

Klikni za povratak