Knjige

Damir Barbarić

Zrcalna igra četvorstva

Heideggerova kasna misao


Da pitanja o bitku i o svijetu kao četvorstvu u kasnoga Heideggera nisu samo »usiljena mitologija ili filozofiji neprimjereno pjesnikovanje«, kako smatraju njegovi kritičari, nego da je riječ o ambicioznu prevladavanju cjelokupna povijesnog razdoblja kao metafizike, pokušava u dijalogu s Heideggerovom mišlju dokazati ova iznimno poticajna studija Damira Barbarića (1952), jednog od najcijenjenijih suvremenih hrvatskih filozofa. Autorova interpretacija Heideggerova novog shvaćanja bitka i života upućuje na prevladavanje osnovih, tradicionalno mišljenih kategorija poput bića, bivanja, Boga, gibanja, prostora, vremena, čovjeka...

Studija Zrcalna igra četvorstva sastoji se od pet recentnih, tematsko povezanih rasprava izvorno napisanih na njemačkome jeziku u obliku predavanja i izlaganja na simpozijima..
Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, urednica biblioteke Jelena Hekman, izvršna urednica Romana Horvat.

Autori

Damir Barbarić

Damir Barbarić

Filozof, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Institutu za filozofiju u Zagrebu. Kao redovni profesor u naslovnom zvanju predavao je ontologiju i povijest filozofije na studiju filozofije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a u svojstvu gostujućega redovnog profesora kolegije iz filozofije na sveučilištima u Beču, Tübingenu, Freiburgu i Berlinu. Pozvana gostujuća predavanja držao je na više desetaka sveučilišta u Europi, SAD, Južnoj Americi i Japanu. Urednik je ili član uredništava i uredničkih savjeta filozofskih knjižnih nizova i periodike kod niza uglednih izdavača u Hrvatskoj, Njemačkoj, Italiji, Sloveniji i Argentini. Redovito objavljuje filozofska djela u Hrvatskoj i inozemstvu. Uz više od dvije stotine i pedeset izvornih članaka i studija objavljenih u periodici i različitim zbornicima napisao je, uredio i za tisak priredio više od osamdeset knjiga, mnoge od njih u Matici hrvatskoj.

Zrcalna igra četvorstva

PDF-ovi

Klikni za povratak