Knjige

Damir Barbarić

Skladba svijeta

Platonov 'Timej'. Tekst izvornika s hrvatskim prijevodom, uvodom te filološkim i filozofskim komentarom
»Timej će možda uvijek ostati najneusporedivije Platonovo djelo, kao što je dugo vremena vrijedio kao njegovo glavno djelo. Takve mješavine svećeničkog dostojanstva i groteskne šale, najviše apstrakcije i najšire empirije, matematike i fantastike ranije nije bilo, a niti se ikada ponovno pojavila. (...) Nijedna prava prirodna znanost ne može postojati bez toga da zna za svoju vlastitu povijest. A u toj povijesti jamačno nema nijednog pojedinačnog pisanog djela koje je djelovalo tako duboko i tako široko kao što je to slučaj s Timejem. Napisati povijest njegova utjecaja bila bi velika zadaća, za koju bi se historijsko istraživanje moralo povezati s prirodoznanstvenim i medicinskim« (Paul Friedländer)

♦ ♦ ♦

»Platonov dijalog Timej  jedna je od prvih rasprava o filozofiji prirode u cjelokupnoj zapadnjačkoj povijesti, koja je možda više od bilo koje druge utjecala na povijesni hod filozofije prirode i prirodne znanosti. (...) Iznimna, štoviše središnja važnost Platonova Timeja u dugom razdoblju europske povijesti sve do sedamnaestog i osamnaestog stoljeća, počivala je na kasnije više nikad dostignutoj sintezi kozmoloških, prirodoznanstvenih, psihologijskih, fizio-logijsko-medicinskih spoznaja s onima čisto teoretske, naime ontologijske, teologijske i etičke naravi. (...) U novije vrijeme, poglavito od tridesetih godina 20. stoljeća, učestalo se javljaju pokušaji da se naučavanja izložena u Timeju povežu s najnovijim fizikalnim spoznajama, prvenstveno onima polučenima u obzoru kvantne fizike i teorije fluidnih čestica i polja« (Damir Barbarić).

♦ ♦ ♦

Ovim prijevodom i komentarom Timeja Damir Barbarić nastavlja svoje dugogodišnje intenzivno bavljenjem Platonovom filozofijom, rezultati čega su sabrani u mnoštvu studija i članaka objavlje­nih u Hrvatskoj i inozemstvu te u knjigama: Poli­tika Platonovih 'Zakona''. Uvod u studij Platona, Zagreb 1986. (drugo, pregledano i dopunjeno izdanje Zagreb 2009); Platonova 'Politeia'. Knji­ga šesta i sedma. Uvod, prijevod i komentar, Zagreb 1991; Ideja dobra, Zagreb 1995; Anblick Augenblick Blitz, Tübingen 1999; (ur.): Platon. Das Gute und die Gerechtigkeit, Würzburg 2005; Annäherungen an Platon, Würzburg 2009; Chora. Über das zweite Prinzip Platons, Tübingen 2015.

ALETHEIA. Filozofska biblioteka Matice hrvatske, knj. 6, glavni urednik Luka Šeput, urednik biblioteke Damir Barbarić. — Prijevod teksta usporedo s grčkim izvornikom, bibliografija, imensko kazalo

Autori

Damir Barbarić

Damir Barbarić

Filozof, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Institutu za filozofiju u Zagrebu. Kao redovni profesor u naslovnom zvanju predavao je ontologiju i povijest filozofije na studiju filozofije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a u svojstvu gostujućega redovnog profesora kolegije iz filozofije na sveučilištima u Beču, Tübingenu, Freiburgu i Berlinu. Pozvana gostujuća predavanja držao je na više desetaka sveučilišta u Europi, SAD, Južnoj Americi i Japanu. Urednik je ili član uredništava i uredničkih savjeta filozofskih knjižnih nizova i periodike kod niza uglednih izdavača u Hrvatskoj, Njemačkoj, Italiji, Sloveniji i Argentini. Redovito objavljuje filozofska djela u Hrvatskoj i inozemstvu. Uz više od dvije stotine i pedeset izvornih članaka i studija objavljenih u periodici i različitim zbornicima napisao je, uredio i za tisak priredio više od osamdeset knjiga, mnoge od njih u Matici hrvatskoj.

Skladba svijeta

PDF-ovi

Klikni za povratak