Knjige

Damir Barbarić

Putokazi

Stavovi izneseni u ovoj knjizi najčešće su zaključni ishodi višekratno opetovanih koraka filozofijskog promišljanja koji su drugdje u djelima autora temeljitije izvedeni i sustavnije izloženi. U skladu s prvenstvenom nakanom i svrhom knjige ovdje su priopćeni bez inače potrebne znanstvene aparature, objašnjavajućih napomena i navo­đenja tematski srodne literature. Htjelo se da govore nama ovdje i sada, hic et nunc, da budu po mogućnosti razumlji­vi, prihvadjivi i poticajni i onima koji nisu prisnije upuće­ni i tako reći posvećeni u zamršene i često teško prohodne putove navlastita filozofskog mišljenja.

Knjiga Putokazi obuhvaća sedamnaest autorovih tekstova izvorno otisnutih u Matičinu dvotjedniku Vijenac posljednjih godina (2013-2017).

Biblioteka Hic et nunc,  glavni urednik Luka Šeput, fotografija na naslovnici ovitka Mirko Cvjetko, likovno oblikovanje biblioteke Željko Podoreški, priprema Tehnička priprema MH,  tisak Zrinski  (Čakovec). — Knjiga je opremljena imenskim kazalom i bilješkom o tekstovima.

Autori

Damir Barbarić

Damir Barbarić

Filozof, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Institutu za filozofiju u Zagrebu. Kao redovni profesor u naslovnom zvanju predavao je ontologiju i povijest filozofije na studiju filozofije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a u svojstvu gostujućega redovnog profesora kolegije iz filozofije na sveučilištima u Beču, Tübingenu, Freiburgu i Berlinu. Pozvana gostujuća predavanja držao je na više desetaka sveučilišta u Europi, SAD, Južnoj Americi i Japanu. Urednik je ili član uredništava i uredničkih savjeta filozofskih knjižnih nizova i periodike kod niza uglednih izdavača u Hrvatskoj, Njemačkoj, Italiji, Sloveniji i Argentini. Redovito objavljuje filozofska djela u Hrvatskoj i inozemstvu. Uz više od dvije stotine i pedeset izvornih članaka i studija objavljenih u periodici i različitim zbornicima napisao je, uredio i za tisak priredio više od osamdeset knjiga, mnoge od njih u Matici hrvatskoj.

Putokazi

PDF-ovi

Klikni za povratak