Knjige

Boris Kuzmić Mateo Žagar Milica Lukić Stjepan Damjanović Tanja Kuštović

Mali staroslavensko-hrvatski rječnik

Drugo izdanjeMali rječnik velike vrijednosti (Jezik – časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezik)
Nova udžbenička literatura iz staroslavenskoga jezika (Fluminensia)

Mali, džepni staroslavensko-hrvatski rječnik namijenjen je ponajprije studentima kroatistike i slavistike koji se u svom studiju susreću sa staroslavenskim tekstovima, te svima onima koji se zanimaju za slavensku jezičnu starinu. U rječniku se može naći građa najstarijih staroslavenskih, glagoljičnih i ćirilićnih tekstova, prema kojima se pišu i gramatike staroslavenskoga jezika.

Bibl. Hrvatska jezična baština, knj. 6, urednica Jelena Hekman


Autori

Mateo Žagar

Mateo Žagar

Mateo Žagar (Zagreb, 1965) izvanredni profesor na zagrebačkome Filozofskom fakultetu, stručnjak na područjima paleografije (glagoljica) i staroslavistike...

Stjepan Damjanović

Stjepan Damjanović

Filolog, paleoslavist i paleokroatist (Strizivojna, 1946), redoviti član HAZU, predsjednik Matice hrvatske (2014-2018), profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je i priredio tridesetak knjiga te osamdesetak znanstvenih rasprava

Tanja Kuštović

Tanja Kuštović

Tanja Kuštović (1971), jezikoslovka, paleokroatistica i paleoslavistica. Radi kao docentica na Odsjeku za kroatistiku na zagrebačkome Filozofskom fakultetu.

Mali staroslavensko-hrvatski rječnik

Klikni za povratak