Zbivanja - predavanje

Odjel za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske

Predavanje Tvrtka Korbara UNESCO-OV GEOPARK VIŠKI ARHIPELAG

Utorak, 10. prosinca 2019. u 18:00 sati, Dvorana Jure Petričevića, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

UNESCO je u travnju 2019. proglasio drugi globalni geopark u Hrvatskoj i prvi na Jadranu - geopark Viški arhipelag. Prezentirano prirodno i kulturno nasljeđe kao i planovi za održivi razvoj tog otočnog prostora očito su zadovoljili sve kriterije UNESCO-a za stjecanje prestižne međunarodne titule, koja će zasigurno pridonijeti njegovoj globalnoj prepoznatljivosti. Geologija viškog arhipelaga obilježena je prvenstveno solnim dijapirima koji su tijekom mlađih razdoblja geološke prošlosti na površinu iznijeli raznolike stijene stare oko 220 milijuna godina. Solni dijapiri su se utisnuli pa i probili kroz nekoliko kilometara debele naslage jadranske karbonatne platforme, pa su nastale zanimljive geološke strukture. Stijene su erodirane pod utjecajem atmosferilija i mora, čija je razina tijekom zadnjih ledenih doba varirala i do 140 metara, čime su formirani iznimni geomorfološki oblici kakve danas nalazimo na području viškog arhipelaga. Osim geologije, važnu ulogu pri proglašenju imala je i iznimna biološka raznolikost te bogato kulturno nasljeđe našega udaljenog otočja.

Modra spilja
Modra špilja na Biševu (snimio Željko Podoreški)

Tvrtko Korbar (1969), geolog, znanstveni savjetnik pri Hrvatskom geološkom institutu, diplomirao je 1995. na zajedničkom studiju geologije Rudarsko-geološko-naftnog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao 1999. i doktorirao 2003. Bavi se geološkim kartiranjem, regionalnom geologijom, stratigrafijom i karbonatnom sedimentologijom naslaga vanjskih Dinarida i jadranskoga predgorja. Dosad je ukupno objavio stotinjak znanstvenih, stručnih i popularnih radova, od kojih su znanstveni prema najpopularnijoj svjetskoj bazi citirani više od 650 puta. Godine 2016. dobio je nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje prirodnih znanosti i matematike, a 2018. izabran je za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za prirodne znanosti.

Voditeljica
mr. sc. Jasna Matekalo Draganović, pročelnica Odjela za prirodoslovlje i matematiku

Pregled