Zbivanja - predavanje

Odjel za jezikoslovlje Matice hrvatske

Predavanje Tina Lemca O PJESNIČKOM JEZIKU TIJEKOM STOLJEĆA

Srijeda, 11. prosinca 2019. u 18:00 sati, Mala dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Pjesnički je jezik od početaka bio povezan s glazbom i plesom te magijskim ritualima. Lirika, a poslije poezija, razvijala se od sinkretizma pjevnog i plesnog rituala i postala književnim rodom u Aristotelovoj Poetici. U predavanju će biti riječi o pojmu pjesničkoga jezika osmišljenu na nasljeđu pjesničke tradicije, tradicionalnih i suvremenih književnih teorija te vlastitih razmatranja, kao i o njegovim mijenama tijekom vremena. Glavne su mijene u vezi s oblikovanjem njegovih teorijskih sastavnica, tj. mijene od jezika prema stilu i diskursu. U dijakronijskome pregledu razlikujemo tradicionalni, moderni, avangardni i postmoderni pjesnički jezik. Obuhvatit ćemo specifičnosti tih jezika, njihove razlike i dominantne europske i hrvatske pjesničke poetike kojima je obilježen svaki od njih.

Tin Lemac (1983) diplomirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Profesor je hrvatskoga jezika i književnosti, književni teoretičar i kritičar, pjesnik, prozni pisac, urednik u književnom časopisu Republika, član recenzentskog odbora američkoga znanstvenog časopisa US China Foreign Language i grčkoga znanstvenog časopisa Athens Journal of Philology, neovisni istraživač. Autor je četiriju knjiga i stotinjak znanstvenih i kritičkih članaka.


Alexandre Cabanel: Pjesnik razgovara sa svojom muzom
Izvor: https://alchetron.com/

Pregled