Zbivanja - predavanje

Odjel za tehničku kulturu Matice hrvatske

Predavanje Gorana Hudeca POVRATAK NA MJESEC, POGLED K MARSU

Ponedjeljak, 16. prosinca 2019. u 19:15 sati, Dvorana Jure Petričevića, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Predavanje u okviru ciklusa Odjela o istraživanju i pojavama u svemiru

Let na Mjesec jedno je od vrhunskih tehničkih dostignuća XX. stoljeća. Tek danas, pedeset godina poslije, postajemo svjesni veličine tog dometa. Politički motivirana utrka do Mjeseca otvorila je neograničene resurse, a pobjeda u utrci ispuhala je financijske kanale. Vojne primjene satelita nisu nadoknadile smanjena sredstva. Troškovi letova na Mjesec su veliki, a realni udio NASA u proračunu SAD smanjen je na četvrtinu u usporedbi sa sredinom 60-ih godina. Politička situacija se također promijenila. Umjesto bipolarnog rivalstva širi se uspješna međunarodna suradnja. Pojavljuju se nove sile, poput Kine i Indije. Očekivano, velik je doprinos privatnih tvrtki i pojedinaca. Priprema se povratak na Mjesec, ovaj put s ambicijom da se trajno ostane. Hoće li će to biti u sljedećih pet godina, kako najavljuje američka administracija, ili realno nešto kasnije, i nije najvažnije. Važno je da se razvija tehnologija koja će omogućiti naseljavanje Mjeseca. Mars je atraktivniji i izazovniji cilj, pogotovo ako potraga za tragovima života dade pozitivne rezultate. Tehnološka osnova – rakete i svemirski brodovi – mogu se preuzeti od letova na Mjesec. Novi izazovi su rizici dugotrajnih svemirskih letova, kao visoka prepreka koju treba preskočiti do slijetanja na Mars.

Goran Hudec redoviti je profesor u trajnom zvanju na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992, redoviti je profesor od 2006, a  redoviti profesor u trajnom zvanju od 2012. Član je osnivačkog Savjeta HAZU za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju, a iz širega područja predavanja objavio je veći broj znanstvenih radova. Koordinator je za Hrvatsku projekata Teaching creativity in engineering (Tecrino) 538710-LLP-1-2013-1-CY-LEONARDO-LMP. Autor je dva i koautor još jednoga sveučilišnog udžbenika.

Pregled