Zbivanja - predavanje

Odjel za jezikoslovlje Matice hrvatske

Predavanje Borisa Bastijanića TEHNOLOGIJA PREVOĐENJA – IZMEĐU ALATA I AUTOMATA

Utorak, 18. rujna 2018. u 18:00 sati, Mala dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Na predavanju će biti prikazane temeljne postavke sustava za računalno potpomognuto prevođenje, koji se zasniva na modelu prema kojemu se proces prevođenja raščlanjuje u više potprocesa, pri čemu se svakom od njih dodjeljuje odgovarajući alat te tako stvaraju pretpostavke za uvođenje suradničkog prevođenja.
Posebna pozornost posvetit će se pretprevođenju, ključnom potprocesu unutar procesa prevođenja, te skupini terminoloških alata koji se pritom koriste. Riječ je o procesu koji polazi od izvornoga teksta, a završava pretprijevodom (izvornim tekstom u kojemu su izvorni termini zamijenjeni prevedenima).
Iznesene postavke bit će potkrijepljene pokazateljima dobivenim analizom različitih tekstova.
Zbog brojnih prednosti u odnosu na postojeće prevoditeljske alate očekuje se da će ovako koncipiran sustav naći široku primjenu u svim područjima stručnog prevođenja.


Boris Bastijanić
završio je Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Već se  više od dvadeset godina bavi računalnolingvističkim istraživanjima, razvojem računalnojezičnih alata za obradu prirodnoga jezika na morfološkoj, sintaktičkoj i semantičkoj razini kao i alata za prikupljanje, obradu i upravljanje jezičnim izvorima te njihovom primjenom u prevođenju (alati za konverziju formata, analizu teksta, ekstrakciju termina, prijevodnomemorijski alati), oslanjajući se pritom na višegodišnje prevoditeljsko iskustvo stečeno u brojnim prevoditeljskim i lokalizacijskim projektima.

Pregled