Zbivanja - predavanje

Odjel za tehničku kulturu Matice hrvatske

Predavanje Bojana Jerbića KOGNITIVNA ROBOTIKA I NOVI ETIČKI IZAZOVI

Petak, 11. svibnja 2018. u 18:30 sati, Velika dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Roboti su dobri, unatoč općoj percepciji kako roboti uzimaju naša radna mjesta ili su opasni za čovječanstvo, ponajviše pod utjecajem znanstvene fantastike i zajedničkog straha od novih tehnologija. Roboti smanjuju potrebu za teškim poslovima, smanjuju troškove proizvodnje, poboljšavaju kvalitetu proizvoda i uvjete rada te smanjuju gubitak resursa. Međutim, robotika danas u kontekstu ubrzanog razvoja umjetne inteligencije otvara nove tehnološke i kulturološke izazove. Pametni i autonomni strojevi artefakti su koji mogu donositi neovisne odluke i samostalno oblikovati svoje ponašanje. To su za nas i našu kulturu potpuno nove okolnosti. Prvi put suočavamo se s artefaktima koji mogu djelovati bez naše kontrole. Antropomorfizam robotske tehnologije u kombinaciji s kognitivnim sposobnostima dodatno naglašava i usložnjava asimilaciju robotske tehnologije u našem svakodnevnom životu. Stoga treba usvojiti nove pristupe i novo razumijevanje znanosti i kulture. Napredak inteligentnih robota proširuje utjecaj tehnologije čak i u područjima ljudskog djelovanja u kojima dosad nismo mogli zamisliti strojeve umjesto ljudi. Liječenje je tipičan primjer, jer je to najistaknutiji oblik ljudskog ponašanja. Korištenje robota u medicini čini se kao golem potencijal za poboljšanje različitih medicinskih postupaka. Međutim, uporaba robota u medicini, unatoč mnogim opipljivim prednostima, suočena je s brojnim znanstvenim, tehnološkim i etičkim izazovima. Odnos čovjeka prema materijalnim dobrima uvijek je bio društveno reguliran. Međutim, danas, kada se suočavamo s autonomnim robotima čije se ponašanje temelji samo na našim očekivanjima, odnos strojeva prema ljudima čini se sve važnijim. Mogu li takvi inteligentni strojevi razviti svoje etičke standarde? Mogu li roboti razumjeti kulturu? Postoji mnogo pitanja, ali malo odgovora.

Predavanje će istaknuti glavne smjernice razvoja kognitivne robotike, moguće nove primjene, ali i nove izazove koji nas očekuju. Ukratko će se predstaviti RONNA - robotski sustav za stereotaktičku neurokirurgiju, projekt Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Kliničke bolnice Dubrava. Diskurs će se proširiti na druge razvojne smjerove u bionici, adresirajući povezane etičke i moralne izazove. Izgradnja rane svijesti o posljedičnim etičkim, pravnim, ekonomskim i društvenim pitanjima omogućit će lakši razvoj novog "robotiziranog" društva.

Dr. sc. Bojan Jerbić redoviti je profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, na Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava. Predaje brojne kolegije iz područja projektiranja automatskih sustava, inteligentne robotike i inženjerskog računarstva te je zaslužan za stalni razvoj i uvođenje novih nastavnih sadržaja.

Znanstvena istraživanja provodi u području umjetne inteligencije u robotici. Bavi se istraživanjem i razvojem inteligentnih modela upravljanja višeagentskim robotskim sustavima, interakcijom robota i ljudi i modelima robotske svijesti. Usavršavao se u SAD-u, a zajedno sa svojim suradnicima održava suradnju s mnogim europskim sveučilištima. Objavio je stotinjak znanstvenih i stručnih radova, tri knjige te sudjelovao u brojnim istraživačkim i razvojnim projektima. Održao je tridesetak pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu. Zahvaljujući istraživačkim projektima i suradnji s gospodarstvom razvio je jedan od najnaprednijih laboratorija za primijenjenu robotiku u Europi.

Član je uredničkog odbora uglednih časopisa International Journal of Simulation Modeling i Transactions of FAMENA. Također, predsjednik je Hrvatskog društva za sustave, tajnik Odjela sustava i kibernetike Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i član Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj i Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Pregled