Zbivanja - organizator - Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

slika

14.03.2014.

Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Matica hrvatska

NEklasični performans STO MINUTA SLAVE - GLAGOLJICA REDIVIVA

Petak, 14. ožujka 2014. u 18:00 sati, Palača Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Pregled