Zbivanja - Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj

SOLISTI NA TAMBURI AKADEMIJE ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Ponedjeljak, 27. siječnja 2020. u 20:00 sati, Matica hrvatska, Dvorana Jure Petričevića, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Nastupaju studenti Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, koji su osvojili mnogobrojne nagrade na hrvatskim i međunarodnim natjecanjima i kao solisti i u kategorijama komorne glazbe.

Hrvoje Harkanovac, bisernica; Renato Škarec, brač; Ivan Antičević, bisernica;
Martin Marijanović, brač; Fran Pogrmilović, brač; Dominik Milošević, bisernica;
Luka Juriša, brač

Program

Girolamo Frescobaldi: Toccata

Jevgenij Avksentjev: Humoreska

Enrico Marucelli: Valtzer Fantastico

Friedrich Seitz: Allegro non troppo iz Koncerta u G-duru, op. 13

Joseph Hector Fiocco: Allegro za violinu i klavir

Edvard Grieg: Sonata za violinu i glasovir u c-molu, op. 45, br. 3

Alfred Schnittke: Suita u starom stilu

Pablo de Sarasate: Malagueña, op. 21 br. 1

Petar Iljič Čajkovski: Souvenir d'un lieu cher - Scherzo, op. 42, br. 2

Glasovirska pratnja: Matea Matić i Nikolina Tomić

slika

Umjetnički voditelj

Goran Končar

Organizacijski voditelj

Mirko Cvjetko

E-mail

mladi.glazbenici@matica.hr

Ciklus podupiru

Zaklada Adris Gradski ured za kulturu