Vijenac 644

Filozofija

Emocije između povijesti i znanosti

Matko Gjurašin

Održana konferencija Between Past and Present: Interdisciplinary Perspectives on Emotions

Emocije između povijesti i znanosti

Da bi znanstvenu i širu zainteresiranu publiku upoznali s glavnim trendovima i smjerovima istraživanja emocija, Institut za filozofiju, HAZU, Centar za istraživanje emocija u međukulturalnoj razmjeni i Matica hrvatska suorganizirali su dvodnevnu međunarodnu interdisciplinarnu konferenciju o emocijama

Vijenac 644

644 - 8. studenoga 2018. | Arhiva

Klikni za povratak