Vijenac 610 - 612

Povijest

GOJKO BORIĆ

UZ KNJIGU MARKA TROGRLIĆA I KONRADA CLEWINGA: DALMACIJA NEIZBRUŠENI DIJAMANT

Za bolji život u Dalmaciji

Austrijski namjesnik u Dalmaciji Lilienberg bio je zabrinut zbog malobrojnih cesta i njihova lošeg stanja. Zemljoradnja je, navodi, u Dalmaciji zaostala, premda su neka područja po plodnosti, primjerice neretvansko, slična dolini Nila. I tu namjesnik ide u najsitnije detalje uz primjedbu kako ...

STJEPAN DAMJANOVIĆ

KALENDAR RADA I DJELOVANJA MATICE HRVATSKE 1842–2017. (12. DIO)

Prijepori Matice i HSS-a

Godine 1937. izašla je u Matici knjiga Vinka Kriškovića U svijetu paradoksa, koju su krugovi oko HSS-a držali usmjerenom protiv seljaštva. Dio Matičinih odbornika reagira tvrdnjom da u toj knjizi nema vrijeđanja seljaštva, nego dapače hvaljenja, ali da seljaštvo samo za sebe ...

Vijenac 610 - 612

610 - 612 - 20. srpnja 2017. | Arhiva

Klikni za povratak