Vijenac 561 - 562

Ples

Ivana Slunjski

16. festival plesa i neverbalnog kazališta, Svetvinčenat, 24–27. srpnja

Svetvinčenat ples misli ozbiljno

Imajući u vidu i organizatore i publiku koja vjerno iz godine u godinu prati događanja, Svetvinčenat itekako ima prostora za dalji rast u umjetničkom i produkcijskom vidu i za snažnije pozicioniranje na zemljovidu europskoga plesa

Vijenac 561 - 562

561 - 562 - 17. rujna 2015. | Arhiva

Klikni za povratak