Vijenac 561 - 562

Matica hrvatska

Pokrenut novi festival Organum Cibalae

Orguljaši u Vinkovcima

Goran Galić

Prvi vinkovački orguljaški festival Organum Cibalae u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima, Hrvatske kulturne zajednice u Švicarskoj i Hrvatske matice iseljenika – podružnice Vukovar održan je u Vinkovcima, Vukovaru i Tolisi od 4. do 6. rujna. Manifestacija je pokrenuta na inicijativu hrvatskoga orguljaša i glazbenog pedagoga Ivana Matarića, predsjednika Hrvatske kulturne zajednice iz Švicarske, koji danas živi i djeluje u Austriji. Njegovim koncertom u crkvi sv. Nikole biskupa u Vinkovcima 4. rujna i u crkvi Uznesenja BDM u Tolisi 6. rujna otvoren je, odnosno zatvoren, festival na kojem je uz autorske izvodio skladbe J. S. Bacha, C. Francka, S. Prepreka i Th. Duboisa. Uz njega su 5. rujna u Vinkovcima koncertirali mladi vinkovački orguljaši Dubravka Vukovarac, Dragan Trajer i Matej Šibalić, čime je naglašen edukativni karakter manifestacije, a istoga dana Matarić je koncert održao i u crkvi Sv. Filipa i Jakova u Vukovaru. Matarić je u crkvi sv. Vinka Pallottija u Vinkovcima vodio i orguljašku radionicu za crkvene orguljašice i orguljaše s temom Tehnika sviranja pedala i Pratnja i registracija crkvenih pjesama.

 


Ivan Matarić

 

„Hrvatska kulturna zajednica u Švicarskoj sentimentalno je vezana za ovaj kraj od sama početka Domovinskog rata. Razoreni Vukovar, teško stradala bolnica u Vinkovcima, protjerani narod… sve je to i nas teško pogodilo. Željeli smo pomoći i pomogli smo u granicama naših mogućnosti“, kazao je Matarić i dodao da su prve orgulje u crkvi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru kupljene su uz njihovu pomoć. „Naš prvi boravak u Vinkovcima dogodio se prigodom kolaudacije orgulja 2005, a nastavio se 2008. otvaranjem dječjeg igrališta u Vinkovcima za kojega smo u Švicarskoj organizirali više humanitarnih akcija, i na kraju, predstavljanjem našeg časopisa Društvene obavijesti na Slavonijaliberu 2012. Projekt Vinkovački orguljaški festival Organum Cibalae kruna je naše suradnje.“

Predsjednik Ogranka MH u Vinkovcima Dražen Švagelj i voditelj Hrvatske matice iseljenika – podružnice Vukovar Silvio Jergović naglasili su kako je festival pokrenut kao plod dugogodišnje suradnje Hrvatske kulturne zajednice u Švicarskoj, Ogranka Matice u Vinkovcima i vukovarske podružnice Hrvatske matice iseljenika i zahvaljujući ustrajnom poticaju Ivana Matarića.

Vijenac 561 - 562

561 - 562 - 17. rujna 2015. | Arhiva

Klikni za povratak