Vijenac 545

Tema

Neven Šimac

Ideologije današnjice

Što je to neoliberalizam?

Kriza privatnih dugova 2008. niknula je u samo jednoj zemlji, SAD-u, i odande se proširila, pošto su američke banke nesigurna potraživanja hipotekarnih zajmova upakirale i rasprodale po cijelom svijetu. Ta je kriza izraz prihvaćanja prezaduženosti i pohlepe kao nečeg normalnog i, utoliko, ...

Vijenac 545

545 - 22. siječnja 2015. | Arhiva

Klikni za povratak