Vijenac 545

Komentar

Srećko M. Džaja

POST SCRIPTUM O LOVRENOVIĆEVU POIMANJU PUČKE KULTURE U BOSNI I HERCEGOVINI

Prevladana paradigma

U svojemu diskursu o pokrenutoj problematici Lovrenović se kreće u okvirima serbokroatističke paradigme, koja u sebi nosi privilegiran odnos prema pučkoj kulturi i kojom se, uz ostalo, nastojalo neutralizirati BH-konfesionalnu baštinu, ali bezuspješno

Vijenac 545

545 - 22. siječnja 2015. | Arhiva

Klikni za povratak