Vijenac 516 - 517

Druga stranica

Izjava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Izjava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovljervatska zaklada za znanost objavila je 1. listopada 2013. natječaje Istraživački projekti i Uspostavni istraživački projekti. Natječaji su bili otvoreni do 5. studenoga 2013. godine.

U uputama za Uspostavne istraživačke projekte navodi se:

 

Sva prijavna dokumentacija projektnog prijedloga podnosi se na engleskom jeziku. Iznimno, uz obrazloženje, za projektne prijedloge iz humanističkog znanstvenog područja moguće je dodatno, uz prijavu na engleskom jeziku, dostaviti i prijavu na hrvatskom jeziku.

 

U uputama za Istraživačke projekte navodi se:

 

Sva prijavna dokumentacija mora biti na službenim obrascima Zaklade i na engleskom jeziku. Za projektne prijedloge iz humanističkih znanosti moguće je uz obveznu englesku verziju prijave dodatno podnijeti sadržajno istovjetnu prijavu i na hrvatskom jeziku. Dostavljanje dodatnih projektnih prijedloga na hrvatskom jeziku mora biti dobro obrazloženo. Za obrazloženje ne postoji službeni obrazac, podnosi se kao zaseban dokument, pisan u slobodnoj formi i dio je popratne dokumentacije.

 

Smatramo da prijava nacionalnih znanstvenih projekata u Republici Hrvatskoj mora biti na hrvatskome jeziku koji je prema 12. članku Ustava Republike Hrvatske u službenoj uporabi u Republici Hrvatskoj. U tom je smislu dobro što je Hrvatska zaklada za znanost objavila svu natječajnu dokumentaciju i na hrvatskome i na engleskome jeziku. Neprihvatljivim, međutim, smatramo da je hrvatskomu jeziku pri prijavljivanju projekata dana sekundarna važnost, i to samo u humanističkim znanostima, dok je u svim drugim područjima znanosti hrvatski jezik isključen. Također smatramo da se ustavna odredba o službenoj uporabi hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj odnosi na sve njezine državljane, pa pravila za prijavu projekata moraju biti jednaka za sve prijavljivače. Pogotovo nam je neprihvatljiv prijedlog Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da se Ustav Republike Hrvatske primjenjuje samo na znanstvenike s područja nacionalne filologije.

U potpunosti razumijemo sve argumente koje je Zaklada iznijela u svojemu odgovoru na otvoreno pismo Odsjeka za kroatistiku u kojem se ističe važnost objektivnoga i mjerodavnoga znanstvenog i stručnog vrednovanja koje uključuje i međunarodne recenzente te se slažemo s činjenicom da je engleski jezik jezik na kojemu komunicira znanstvena europska zajednica čijemu krugu i mi nedvojbeno pripadamo.

Ipak, uzevši sve navedeno u obzir i vodeći se načelom konstruktivnoga dijaloga, predlažemo da se prijavljivanje znanstvenih projekata na nacionalnoj razini ubuduće provodi usporedno na hrvatskome i na engleskome jeziku jer je uporaba hrvatskoga jezika zajamčena Ustavom RH, a uporabom engleskoga jezika omogućuje se uključivanje međunarodnih stručnjaka u postupak vrednovanja prijavljenih projekata.

 

Zagreb, 18. studenoga 2013.

dr. sc. Željko Jozić, ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Vijenac 516 - 517

516 - 517 - 12. prosinca 2013. | Arhiva

Klikni za povratak