Vijenac 515

Likovna umjetnost, Naslovnica

Tomislav Torjanac, Klovićevi dvori, 19. studenoga–15. prosinca

Umijeće ilustracije

Tomislav Čegir

Ilustracije Tomislava Torjanca dosljedno slikovno dočaravaju svjetove književnih uradaka kojih su nadgradnja, odražavaju zasebnosti autorskih svjetonazora i upisuju se u vrh domaće, ali podjednako i u stožerne dijelove svjetskih ilustratorskih dosega

Posljednjih nekoliko desetljeća često se raspredalo o statusu ilustracije kao samosvojne likovne forme. Pitanje je li posrijedi tek odvojak primijenjene umjetnosti tiče se prije svega namjene ilustracije, poglavito vezane uz knjigu ili tekst. Ilustratorima se katkad čak i nijekao značaj istinskih umjetnika, iako im ostvarenja vrlo često preživljavaju vremenski odmak od razdoblja nastanka, a većinom odražavaju i društvene uvjete u kojima su stvorena. Mogao bih navesti niz znamenitih ilustratora, domaćih ili pak svjetskih, kojih se imena nalaze u čitateljevoj erudiciji i kulturnom iskustvu. I nema nikakve dvojbe da u suvremenom umjetničkom okružju Tomislav Torjanac postaje takvim stvaraocem, što zasigurno potvrđuje izložba njegovih djela u zagrebačkoj Galeriji Klovićevi dvori. U izložbenim prostorima prizemlja Galerije organizatorica stručne koncepcije Koraljka Jurčec Kos odabrala je 108 radova.

Prožimanje starih i novih tehnika

Šturi faktografski podaci o Tomislavu Torjancu naznačuju da je diplomirao na Grafičkom fakultetu u Zagrebu, nagrađivan je već potkraj 1990-ih, niz je nastavljen i u prošlome desetljeću s naglaskom na 2006. i  nagradu međunarodnoga natječaja ilustriranja novoga izdanja glasovitoga romana Yanna Martela Pijev život. Upravo je to ostvarenje koje je Torjanca predstavilo i zahtjevnim ilustratorskim sredinama, u rasponu od Velike Britanije preko SAD-a pa sve do Južne Koreje, što je potvrđeno i 2008. vrijednom nagradom British Book and Design and Production Awards. Torjančeva je kvaliteta ovjenčana i Grand Prixom prošlogodišnjega 4. bijenala ilustracije, o čemu se mogu osvjedočiti i posjetitelji izložbe. Jasna je tematska podjela Torjančevih ostvarenja na pet prostorija, a posjetitelj u svakoj od njih može ustvrditi kolika je raskoš talenta toga hvaljenoga hrvatskoga ilustratora i slikara.

 

 


Ilustracija za Andersenovu priču Skakači

 

 

 

Stila temeljena na prožimanju tehnike ulja, fotografije i računalne tehnologije, Tomislav Torjanac prepoznatljiv je po snažnu namazu i bogatoj teksturi djela. No nužno je naglasiti da je u ilustratorskom izrazu primjena fotografije i računalne tehnologije nenametljiva i posve skladno uklopljena u strukturu djela. Podjednako, variranje kompozicijskih odnosa i stilizacija snažan su otponac dubljem uranjanju u ostvarenja odabrana za ovu izložbu.

Pritom ne čudi da je upravo prva prostorija posvećena međunarodno najglasovitijem ostvarenju, ilustracijama za roman Yanna Martela. Prepoznatljivost motiva učinkovito nadograđuje književni izvornik, a zasićenost kolorita Torjančeve palete dosljedno postiže evokativnost preteksta. Kako je prošle godine Ang Lee filmski adaptirao Pijev život, uspostavlja se i složen odnos izvornika, ilustracije i adaptacije u kojem je Torjančev rad zacijelo snažan segment.

 

 

 


Ilustracija za zbirku pjesama Grga Čvarak Ratka Zvrka

 

 

 

 

Druga se prostorija osvrće prema nacionalnom kulturnom nasljeđu i glasovitim djelima Grigora Viteza i Ratka Zvrka, čije je slikovnice ilustrirao. Torjančeva je paleta ovoga puta prozračnija, svjetlijega kolorita i ponešto blažih tekstura. Stilizirana iskaza primjerena mlađim naraštajima, djela te prostorije nenametljivo premošćuju jaz od razdoblja nastanka izvornika do novih izdanja ilustriranih rukopisom Tomislav Torjanca. U sljedećoj prostoriji prevladavaju naručeni radovi, uglavnom većih formata slike i ne tako uobičajenih u ostvarenjima ilustratora. Komunikativnosti tih slika oprečna je sljedeća prostorija sa svega nekoliko djela koja očigledno odražavaju i unutarnje autorske svjetove, zaseban mikrosvemir što bismo ga gotovo mogli nazvati onim nesvjesnim Torjančeva stvaralaštva. I u završnoj prostoriji još jedan segment raskošna iskaza Tomislava Torjanca.

Osebujna autorska osobnost

U rasponu od djela Jamesa Joycea do Neli Kodrič Filipić, taj ilustrator oblikuje ostvarenja zagasita ili pak izblijedjela kolorita, jasnih figurativnih i prostornih stilizacija. Ne treba zaboraviti ni radove smještene u hodnik, radove koji se sastoje od nekoliko crteža te omotnica i ilustracija knjiga koje nisu ograničene slikarskim okvirima i staklom već  izravnošću pobuđuju posjetiteljevu taktilnost. Crteži pak crno-bijelom izvedbom u minimalističkom rukopisu suprotstavljenu bogatim teksturama ostalih ostvarenja zamalo apstrahiraju stil koji može podsjetiti na smjernice art-stripova.

 

 

 


Ilustracija za roman Pijev život Yanna Martela

 

 

 

Djela Tomislava Torjanca u potpunosti ispunjavaju ulogu ilustracije. Ako prije svega dosljedno slikovno dočaravaju svjetove književnih uradaka kojih su nadgradnja te odražavaju zasebnosti autorskih svjetonazora, podjednako su i iskaz osebujnoga autorskoga stila koji je prepoznatljiv unatoč pojedinim stilizacijama. Izložba svrhovito podcrtava odluke brojnih žirija koji su Torjančeve ilustracije već ovjenčali prestižnim nagradama. Nema dvojbe da toga hrvatskoga ilustratora možemo uvrstiti u sam vrh domaće ilustracije, ali podjednako i u same stožerne dijelove svjetskih ilustratorskih dosega. Izbor 108 djela na izložbi dokazuje ravnomjernost kvalitativnih dosega i izvedbe Tomislava Torjanca, a svaki će posjetitelj zasebno moći osjetiti raskoš njegova senzibiliteta i stila.

 

Vijenac 515

515 - 28. studenoga 2013. | Arhiva

Klikni za povratak