Vijenac 503

Glazba

W. A. MOZART, DON GIOVANNI, DIR. JOSIP ŠEGO, RED. OLIVIER TAMBOSI, HNK U ZAGREBU

Odlični novi glasovi

Davor Schopf

Glazbeni globus

Mirta Špoljarić

BALETNI TRIPTIH, KOR. RONALD SAVKOVIĆ, WILLIAM FORSYTHE I NACHO DUATO, HNK U ZAGREBU

Apstraktne plesne evokacije

Davor Schopf

UZORNO DISKOGRAFSKO IZDANJE: Hrvatska glazba na Riva dei Schiavoni

Poticajan smjerokaz za budućnost

Zlatko Madžar

JAZZ AD LIBITUM

Big bandu Požega – dug život!

Mladen Mazur

Koncertni ciklus iz salona Gvozdanović na DVD-u

Glazba građanskih salona

Jana Haluza

Vijenac 503

503 - 13. lipnja 2013. | Arhiva

Klikni za povratak