Vijenac 488

Književnost

Vrsna esejistika V. Machiedo

San, prijateljstvo i starenje

Dunja Fališevac

Višnja Machiedo, esejistica, romanistica, antologičarka, književna povjesničarka i vrsna prevoditeljica brojnih romanskih, ponajprije francuskih djela, svoju je knjigu pod naslovom Skrovite putanje uobličila kao niz književno-kulturnih i filozofskih, a djelomice i autobiografskih zapisa o važnim egzistencijalnim temama. Knjiga se sastoji od četiri eseja: na prvom mjestu u knjizi nalazi se esej Putanje sna, na drugom Putanje nesanice, zatim Putanje starenja i na kraju Putanje prijateljstva; sve eseje, dakle, povezuje metaforička i bogata asocijacijama imenica putanje kao označujući kružno kretanje oko izabrane teme i svijest da se ni jedna od esejiziranih tema ne može nikada dokraja iscrpsti.


Izd. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2011.


Knjiga Skrovite putanje eruditski, rafinirano, biranim jezikom, preplećući književno-kulturni i prvo prigušeni autobiografski diskurs pripovijeda o vrlo važnim antropološkim pitanjima čovjekova bića: o snu, nesanici, starenju i prijateljstvu. Autorica u razradi navedenih tema, za razliku od danas toliko popularnog autobiografskog diskursa, polazi od svoje bogate erudicije. Francuska književna kultura, od trubadura preko romantikâ pa do nadrealista i suvremenih francuskih književnika, ali i klasici europske književnosti (primjerice Goethe, V. Woolf, Kundera), poslužili su autorici kao poticaj i predložak za razmišljanje o vlastitu doživljaju vrlo važnih pitanja čovjekova bića. Navedenu književno-kulturnom kontekstu autoričine esejistike pridružuju se i poticaji antičke filozofske baštine (Platon, Aristotel, Ciceron), kao i oni koji izviru iz modernijih tijekova filozofske misli i koji propituju pitanja egzistencije (E. B. de Condillac, A. Schopenhauer, F. Nietzsche, H. Bergson, M. Heidegger, P. Sloterdijk, E. Lévinas, V. Jankélévitch...). Nižući tuđe misli, „tuđe riječi“, dileme i razmišljanja i preplećući ih s osobnom interiorizacijom pojedinog antropološkog pitanja, autorica bogatim i razgranatim asocijacijama isprepleće svoje eseje raznim književno-kulturnim i filozofskim opservacijama, a povremeno aktivira i vlastita sjećanja ili osobne refleksije prema prezentiranoj temi, što ovu knjigu čini spletom intelektualno-eruditskog i emocionalno nabijenog kolaža kulturologije, antropologije, esejistike i memoaristike.

Svojim erudicijskim bogatstvom i asocijativnošću, svojim biranim, jednostavnim, a opet sofisticiranim jezikom, knjiga Višnje Machiedo djelo je koje pitanja i probleme svakog pojedinca promišlja na poseban način, nalazeći odgovore na pitanja egzistencije u književnoj, kulturnoj i filozofskoj baštini. Pisana u tradiciji klasične i vrsne francuske esejistike i moralistike od M. de Montaignea, B. Pascala, La Rochefoucaulda i drugih, ova je knjiga i thesaurus raznih i brojnih znanja koja propitkivane teme osvjetljava s raznih aspekata, a istodobno knjiga koja postavlja prava i relevantna pitanja svakom intelektualcu. Istodobno, Skrovite putanje nastavljaju se na tradiciju hrvatske esejistike i memoaristike od Matoša do naših dana.

Oslanjajući se diskursom ponajprije na tradiciji francuske esejistike i moralistike, autorica u svim esejima oblikuje svoju vjeru u snagu intelektualne, književne, filozofske riječi, nadu da su tvorevine ljudskog duha i kulture lijek u dilemama svakog pojedinca. U tom smislu Skrivene putanje knjiga je za svakog intelektualca koji se suočava s relevantnim pitanjima ne samo svoje biološke nego još više duhovne i moralne egzistencije.

U toj vrsnoj esejističkoj i samo uvjetno rečeno memoarskoj knjizi bogata se erudicija diskretno prepleće s osobnim dilemama i pitanjima. To je odlična lektira svakom tko se u ovom nevoljnom svijetu pita o smislu postojanja.

Vijenac 488

488 - 15. studenoga 2012. | Arhiva

Klikni za povratak