Vijenac 472

Književnost

NOVA KNJIGA ESEJA TINA KOLUMBIĆA

Za civilizaciju ljudskosti

Ljerka Car Matutinović

PAVAO PAVLIČIĆ – MORE I VODA

Prasac i estetika

Druga zbirka pjesama Irene Matijašević

Bijeg od manire

Davor Šalat

Kronika brutalnog i nesvakidašnjeg zločina

Smrt kao temelj novih života

Božidar Alajbegović

Važan prijevod poezije španjolskog modernista

Glas dugovan Salinasu

Mirjana Polić Bobić

Književni globus

Iva Krtalić Muiesan

JONATHAN FRANZEN U ZAGREBU

Posao pisca je da zaustavi buku

Lara Franić

ANTOLOGIJA HRVATSKIH PJESAMA POSVEĆENIH ŽIVOTINJAMA

Veliki doprinos kulturnoj zoologiji

Lada Žigo

KAKO SE SLAVIO NAJVEĆI KATOLIČKI BLAGDAN U SLAVONIJI

Moji Uskrsi

Dinka Čorkalo Biruški

Vijenac 472

472 - 5. travnja 2012. | Arhiva

Klikni za povratak