Vijenac 367

Fotografija, Kritika

Slike vremena / Images of time, Fotoklub Zagreb, Zagreb, 2007.

Zabilježeni kontinuitet

Knjiga je objavljena u povodu 115. obljetnice najveće i svakako najaktivnije fotoamaterske udruge u Hrvatskoj. Koncepcijski se nastavlja na retrospektivnu izložbu Fotokluba, održanu u listopadu prošle godine u Muzeju grada Zagreba

Slike vremena / Images of time, Fotoklub Zagreb, Zagreb, 2007.

Zabilježeni kontinuitetKnjiga je objavljena u povodu 115. obljetnice najveće i svakako najaktivnije fotoamaterske udruge u Hrvatskoj. Koncepcijski se nastavlja na retrospektivnu izložbu Fotokluba, održanu u listopadu prošle godine u Muzeju grada Zagreba


Pod simboličnim nazivom Slike vremena / Images of times predstavljena je u veljači nova monografija Fotokluba Zagreb u izdanju sama Kluba. Monografija, čije uredništvo potpisuje Vinko Šebrek, predsjednik Fotokluba donosi uvodne tekstove usporedno na hrvatskom i engleskom jeziku, izbor slika iz bogata fundusa Zbirke hrvatske fotografije te u prilogu biografije autora reproduciranih radova.

Knjiga je objavljena u povodu 115. obljetnice najveće i svakako najaktivnije fotoamaterske udruge u Hrvatskoj. Koncepcijski se nastavlja na retrospektivnu izložbu Fotokluba, održanu u listopadu prošle godine u Muzeju grada Zagreba, kojom se, prema riječima njegova predsjednika, željelo ukazati na različite »povijesne društvene i kulturne odnose i njihove mijene od tridesetih godina prošlog stoljeća do danas«. Izložba je tako pokazala iznimnu raznovrsnost domaće fotografije, bilo da je riječ o tematici, stilskim obilježjima, tehnici ili pak individualnim umjetničkim senzibilitetima, kojima se paralele mogu pronaći u svjetskoj povijesti medija. Osim toga izložba, pa tako i ova publikacija, koju možemo promatrati i kao njezin zakašnjeli katalog, omogućuje nam i upoznavanje s trendovima koji su u pojedinim razdobljima prevladavali u Fotoklubu. Prema načelu jedan autor, jedna fotografija, kakav već poznajemo iz ranije publikacije Fotokluba (Velikani hrvatske fotografije, Zagreb, 2006) predstavljeno je 124 autora, čiji izbor potpisuju Zvonimir Atletić, Vladko Lozić i Irena Matošević, članovi posebnoga povjerenstva, osnovana za ovu prigodu. Odabrali su između 360 autora, bivših i sadašnjih članova Fotokluba Zagreb, prema njihovu mišljenju najvažnije. Tako u knjizi uz antologijska imena kao što su Tošo Dabac, Milan Fizi, Slavka i Milan Pavić, Oto Hohnjec, Jozo Četković, Ivan Posavec, Petar Dabac ili Mio Vesović nalazimo i posve mlade, još neafirmirane autore, ali i one već pomalo zaboravljene, čijoj bi revalorizaciji, ako je suditi prema ovom izboru, svakako trebalo pristupiti u skorijoj budućnosti.

Reprodukcijama prethode tekstovi, već spomenutog Vinka Šebreka, zatim Zdenka Kuzmića, povjesničara umjetnosti i voditelja Galerije Spot, koja djeluje u okviru Fotokluba i Vladka Lozića, klupskog tajnika. Šebrek u svojem tekstu obrazlaže razloge koji su doveli do tiskanja monografije te objašnjava njezinu koncepciju. Zdenko Kuzmić daje kratki prikaz povijesti Fotokluba Zagreb, od njegova osnutka kao fotoamaterske organizacije u okviru Društva za umjetnost i umjetni obrt 1892. pa sve do današnjih dana. Pritom posebni naglasak daje na dva zlatna doba Kluba tridesetih i pedesetih godina, posebno se osvrćući na važnost neprekidne izlagačke djelatnosti njegovih članova u zemlji i svijetu. Vladko Lozić u svojem tekstu obrađuje povijest Zbirke hrvatske fotografije, koju je Fotoklub utemeljio još 1970, a koja danas broji oko osam tisuća vintage-printova hrvatskih fotografskih umjetnika, nastalih uglavnom u razdoblju od 1930. do danas.

Monografija Slike vremena predstavljačkoga je karaktera, pokazuje osobine i vrijednost Zbirke hrvatske fotografije, kao i na njezinu relevantnost u svjetskim okvirima te upozorava, što dodatno naglašavaju autori u tekstovima, na potrebu za što skorijom potpunom stručnom i znanstvenom obradom njezina fundusa.


Iva Prosoli

Vijenac 367

367 - 27. ožujka 2008. | Arhiva

Klikni za povratak