Vijenac 292

Likovnost, Naslovnica

Boris Čargo, Issa. povijesno arheološki vodič, Arheološki muzej, Split, Ogranak Matice hrvatske u Visu, Split – Vis, 2004.

AMFORE IZ POTPALUBLJA

Spomenička vrijednost nepokretne kulturne baštine središnja je tema vodiča. Naglašeno je povijesno i kulturno značenje arheoloških ostataka monumentalne antičke arhitekture: zidine, terme, trijem i luka

Boris Čargo, Issa. povijesno arheološki vodič, Arheološki muzej, Split, Ogranak Matice hrvatske u Visu, Split – Vis, 2004.

AMFORE IZ POTPALUBLJA


Spomenička vrijednost nepokretne kulturne baštine središnja je tema vodiča. Naglašeno je povijesno i kulturno značenje arheoloških ostataka monumentalne antičke arhitekture:

zidine, terme, trijem i luka


Boris Čargo, kustos Arheološkog muzeja u Splitu i voditelj Arheološke zbirke Issa u Visu, vrsno je ispunio prazni prostor nedostatka povijesnog i arheološkoga vodiča po najvećoj grčkoj koloniji u Hrvatskoj, Issi. Iako se o isejskim spomenicima piše još od 15. stoljeća, a od sredine 19. stoljeća postaju predmetom znanstvenih preokupacija, ostali su nedostatno istraženi, skriveni, široj javnosti nepoznati. Srećom, nova arheološka istraživanja pružila su više svjetla dubokim razdobljima povijesti Visa. Naime, posljednjih godina ustalila se istraživačko–konzervatorska djelatnost, i to posebice na rimskim termama i zidinama antičke Isse. Također, znamenita helenistička nekropola na Martvilu uređuje se u arheološki park. Svi se radovi izvode pod okriljem splitskog Arheološkog muzeja, a konzervacija mozaičnih površina na rimskim termama pod paskom je stručnjaka splitskog odjela Restauratorskog zavoda Hrvatske. Paralelno s arheološkim i konzervatorskim radovima Čargo je pokrenuo izradu novoga geodetskog snimka isejskih ostataka, kako na kopnu, tako i pod morem, gdje leže ostaci naše najstarije luke.


STRUČNO I PRISTUPAČNO

Na osnovi dosadašnjih znanstvenih rezultata pisac (voditelj svih arheoloških istraživanja) vodi, služeći se jednostavnim jezikom, radoznala namjernika, moderna turista i kulturnu javnost poviješću Isse, otkrivajući tajne arheoloških riznica. Autor vješto čitatelju oživljava sliku drevnoga grada skrivena pod naslagama zemlje na južnim padinama viškog brdašca Gradine. Vodič je podijeljen na tri cjeline: I. Povijesni pregled Isse, II. Spomenici, III. Arheološka zbirka Issa. U prvoj cjelini sažeto je iznesen povijesni pregled od željeznoga doba liburnske talasokracije i osnivanja prvih grčkih kolonija na ilirskoj obali, zatim slijedi tradicionalni osnutak Isse oko godine 397. pr. Kr. i drugih kolonija na srednjem Jadranu. Uskoro se Issa razvija u samostalni polis sa snažnom pomorskom i trgovačkom djelatnošću te već u 3. stoljeću pr. Kr. osniva vlastite potkolonije (koloniju nepoznata imena u Lumbardi na otoku Korčuli, Tragurion i Epetion, današnji Trogir i Stobreč). Slijedi razdoblje dugotrajnih borbi i sukoba s ilirskim plemenima u koje se uvelike upušta i Rimska Republika. U građanskom ratu unutar Rimske Republike, Issa je stala na stranu Pompeja, te je nakon Cezarove pobjede morala predati suverenitet Cezarovu vojskovođi Vatiniju godine 47. pr. Kr. Postaje rimski grad, Issa civium Romanorum. Ipak, Issa se nastavlja razvijati; grade se teatar i terme, obnavlja se trijem i dr. U kasnoj antici važnost grada Isse polagano se gubi. Ponovno se javlja u povijesnim izvorima 10. stoljeća kao hrvatski grad.


PROBLEMATIZIRANJE VRIJEDNOSTI BAŠTINE

Spomenička vrijednost nepokretne kulturne baštine središnja je tema vodiča. Naglašeno je povijesno i kulturno značenje arheoloških ostataka monumentalne antičke arhitekture: zidine, terme, trijem i luka. Pogrebni običaji antičkoga čovjeka dokumentirani su arheološkim ostacima dviju isejskih nekropola. Cjelina o spomenicima završava recima posvećenim antičkom i srednjovjekovnom lokalitetu — poluotoku Sv. Juraj na ulazu u duboku uvalu. Tamo je podignuta stara crkvica sv. Jurja, koja je dala ime cijeloj viškoj uvali, poluotoku, brdu iznad poluotoka, a i prvobitno ime otočića Host (na ulazu u višku luku) nosilo je ime nebeskog zaštitnika grada Visa, sv. Jurja.

Područna zbirka splitskoga Arheološkoga muzeja, Arheološka zbirka Issa, opisana je u posljednjoj cjelini. Zbirka je izložena u utvrdi Gospina batarija sagrađenoj za austrijske vladavine početkom 19. stoljeća. Hidroarheološka zbirka najatraktivniji je dio zbirke — izložbeni prostor prepušten je amforama složenim na način kako su prevožene u potpalublju antičkih brodova. Amfore su izronjene tijekom višegodišnjih istraživanja brodoloma u uvali Vela Svitnja. Pronađene su 634 amfore. Zbirka helenističkih spomenika najveća je zbirka helenističkih predmeta izloženih na jednome mjestu u Hrvatskoj. Ovdje je izložen veliki broj helenističkoga keramičkog posuđa od neprocjenjive vrijednosti: korintske posudice za parfeme, južnoitalske vaze crvenofiguralnog stila, tzv. gnathia keramika, elegantno posuđe lokalne isejske proizvodnje, gornjojadranske vaze, kampanske posude, crno premazana keramika…U središnjoj vitrini izložena je kopija nadaleko poznate brončane glave božice Artemide izrađene na temelju Praksitelove kiparske tradicije. Ostale vitrine ispunjene su raznolikim helenističkim predmetima: utezi za tkalačke stanove, keramičke svjetiljke, kalupi za izradu helenističke reljefne keramike, kipići božanstava, ženski nakit, toaletni pribor, novac, kameni mali žrtvenici, terakotne figurice… Uz ovu vrijednu arheološku zbirku, u Gospinoj batariji još se nalazi arheološko–etnografska i kulturnopovijesna izložba Ususret zavičajnom muzeju otoka Visa. Izloženi su predmeti vezani uz ribarstvo, brodogradnju, vinogradarstvo, prijevoz robe te suvremenu povijest. Na kraju, valja istaknuti, vodič je i svojevrsno grafičko–estetsko iznenađenje, kada mali format knjižice, opremljene velikim brojem ilustracija (zemljovidima, povijesnim i zemljopisnim kartama, fotografijama, nacrtima i crtežima), preglednošću prerasta u prednost lakše uporabe prigodom obilaska

spomenika.

Pored hrvatskog izdanja, tiskan je i vodič na engleskom jeziku, a u pripremi je izdanje na talijanskom. Dubravka Čerina

Vijenac 292

292 - 12. svibnja 2005. | Arhiva

Klikni za povratak