Vijenac 286

Naslovnica

ZAŠTITA ARHITEKTONSKE BAŠTINE HRVATSKE MODERNE

Vandali naprijed, ostali stoj!

Etičnost složenoga problema zaštite arhitekture počinje sa shvaćanjem da stare strukture same po sebi u novom vremenu grade dio novoga prostornog odnosa, a ne da se nova misao nameće postojećoj prostornoj strukturi bez logike organskoga rasta. Baštinjena arhitektura nosi već u unutarnjoj ...

GEORGIJ PARO, KAZALIŠNI REDATELJ

Nova kazališna vremena

Danas je u Hrvatskoj smanjen broj kazališta u odnosu na pedesete godine. Deset se kazališta od onda ukinulo. Sada je svega manje, ljudi su nervozniji i imaju manje šanse. To je ta bitna razlika između ondašnjeg i današnjeg vremena i odnosa. Neću ...

NEPOZNATI ZAPISNICI MATICE ILIRSKE (5)

Za jedinstveni pravopis

UZ IZLOŽBU KRAJ STOLJEĆA, KRAJ SLIKARSTVA? hrvatsko slikarstvo u devedesetima, HDLU, Zagreb, 27. siječnja - 28. veljaće 2005.

Pojmovnik Apokalipse

Ostaje naposljetku pitanje: što uopće želi ova izložba? Dokazati kraj slikarstva? Ili slikarsku vitalnost? A pitanje gdje je u suvremenom svijetu mjesto slikarstvu ili »kako parirati zbilji koja je atraktivnija i mobilnija ne samo od slikarstva nego i od umjetnosti uopće« možemo ...

Vijenac 286

286 - 17. veljače 2005. | Arhiva

Klikni za povratak