Vijenac 255

Književnost

Hrvatska znanost

Spoj znanosti i umjetnosti

Nikola Mirošević, Zdenko Turković, Ampelografski atlas, Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb, 2003.

Hrvatska znanost

Spoj znanosti i umjetnosti

Nikola Mirošević, Zdenko Turković, Ampelografski atlas, Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb, 2003.

Aligote, Aramon, Carignan, Concorde, Čauš, Dinka, Folle, Lešćec, Lipovina, Olivette, Plovdina, Trojšćina, Sultanina, Žerjavina... Sve nazivi koji će laiku zvučati čudno, a i ozbiljnijim vinoljupcima, većinom nepoznato. No, sve te vinske sorte samo su djelić velikoga svijeta obitelji Vitis, za čiju se kulturu njegovanja pretpostavlja da seže čak u doba od prije dvanaet tisuća godina.

Znanstvena disciplina koja se sustavno bavi istraživanjima nazivlja, podrijetla i rasprostranjenosti, biološkim i gospodarskim značajkama vrsta i sorata loze te njihovom klasifikacijom, naziva se ampelografija (grč. ampelos — loza i gráfň — pišem).

Kapitalno izdanje

Upravo toj znanosti i impresivnom svijetu sorata vinove loze posvećeno je novo opsežno djelo, Ampelografski atlas, u izdanju Golden marketinga i Tehničke knjige. To, nedvojbeno, kapitalno izdanje, neobična je suradnja dvojice autora, koju dijeli razdoblje od pola stoljeća. Naime, prof. dr. sc. Nikola Mirošević, predstojnik Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, istaknuti znanstveni i stručni radnik, preuzeo je zahtjevan posao upotpunjavanja najvrednijega djela Zdenka Turkovića, znanstvenika i stručnjaka s područja istraživanja podrijetla vinove loze. Riječ je o dva dijela Ampelografskog atlasa, izdanih 1953. i 1962, jedinstvenu djelu u domaćoj i svjetskoj literaturi te svojevrsnu spoju znanosti i umjetnosti. Naime, to djelo sadržavalo je opise šezdeset najvažnijih vinskih i stolnih kultivara, a svaki od njih bio je iznimno slikovito prikazan u tehnici akvarela, kistom akademske slikarice i kiparice Grete Turković, supruge i stalne autorove suradnice. Uz Dalmatinsku ampelografiju S. Bulića iz 1949, djelo se smatra najpotpunijim i najvrednijim domaćim ampelografskim radom.

Turković, koji je umro šest godina po izdanju drugoga sveska svoga životnog djela, ostavio je tako u nasljeđe temelj na kojemu je Mirošević, iznimno uspješno, uspio stvoriti sveobuhvatno djelo — svjetski atlas čiji središnji dio čini opis ukupno 150 sorti vinove loze. Iako je početna ideja bila napraviti pretisak prvog i drugog dijela Turkovićeva atlasa, rad na otkrivanju izvora otkrio je dodatnih trideset akvarela Grete Turković, koji nisu bili uvršteni u prva dva sveska. Koautor i izdavači tada su odlučili krenuti u znatno opsežniji posao — stvaranje svjetskog atlasa. Stoga je neizostavno bilo potrebno proširenje broja sorata koje pripadaju domaćem i svjetskom sortimentu, kao i uvrštenje drugih ampelografskih tematskih jedinica.

Filigranska točnost

Izdanje koje je pred nama tako sadržava opise šezdeset sorata iz Turkovićeva atlasa, upotpunjenih opisom dodatnih devedeset sorata, iz pera Nikole Miroševića. Svi opisi popraćeni su grafičkim prikazom cvijeta, sinusom lista peteljke i prosječnom veličinom bobica, kao i koloriranim crtežom grozda, razvijenoga lista i dijela rozgve. Od ukupnog broja slika, 89 pripada slikarici Greti Turković, 35 je prenijeto iz stranog izvora, a 26 su akvareli akademske slikarice Ivane Gagić.

Zacijelo, glavna su likovna vrijednost ovdje akvareli Grete Turković, koja je, kako u proslovu piše Mirošević, »manirom vrsnoga znalca do filigranske točnosti prikazala morfologiju grozda, lista i rozgve, dočarala oblikom i bojom svaku pojedinu sortu nepogrješive prepoznatljivosti«.

Uz taj glavni dio Ampelografskog atlasa vrijednost cjeline podižu dodatna dva dijela, koja potpisuje Nikola Mirošević. Prvi, pod naslovom Osnove ampelografije, obuhvaća kratki osvrt na pojmove i odrednice iz opće ampelografije, dok se drugi, posebno vrijedan dio, bavi opisom najvažnijih podloga za vinovu lozu.

Još jednom, treba istaknuti da je riječ o kapitalnome djelu, čak i u svjetskim razmjerima, značajne znanstvene i stručne težine. Bogato i vrhunski ilustrirano izdanje velikoga formata, od gotovo četiristo stranica, namijenjeno je studentima, svim profesionalcima s područja vinogradarstva i vinarstva, ozbiljnijim ljubiteljima vina, no svakako, i općim bibliofilima, kojima ovako jedinstveno izdanje nikako ne bi smjelo promaći.

Velimir Cindrić

Vijenac 255

255 - 11. prosinca 2003. | Arhiva

Klikni za povratak