Ogranak Matice hrvatske u Novalji - izvješća

Predstavljanje triju knjiga u suizdanju ogranaka Matice hrvatske u Kolanu, Novalji i Pagu

Središnjica Matice hrvatske 25. travnja u Velikoj je dvorani ugostila predstavnike triju svojih ogranaka – kolanskog, novaljskog i paškog – kako bi svečano objavili rezultate dugogodišnje suradnje u obliku triju monumentalnih djela: Rječnik govora Novalje na otoku Pagu autora Silvane Vranić i Ive Oštarića, zatim Stani otoka Paga Ive Oštarića te Pag u prošlosti i sadašnjosti skupine autora.


Vrijedna izdanja paških matičara

Predstavljanje je otvorio predsjednik novaljskoga ogranka Aleksij Škunca pozdravivši domaćina, članove i prijatelje Matice hrvatske te posebno Društvo Pažana kao suorganizatora prigode. Nazočnima se u ime predsjedništva obratio i potpredsjednik Stjepan Sučić, istaknuvši u uvodnom govoru izvrsnost izdavačke djelatnosti paških matičara, koja je na samu vrhu u vrsnoći i količini među otočkim ograncima od svojih početaka 1878.

Recenzentica Rječnika Sanja Zubčić opisala je proces njegove izradbe, dugotrajan i inovativan u metodološkom postupku koautorice Silvane Vranić. Istraživanje Ive Oštarića – prikupljena oprimjerenja riječi, sintagmi i frazema, oko 10.000 natuknica – podvrgnuto je lingvističkoj, ali i filološkoj obradi, što je rezultiralo opsežnom enciklopedijom riječi, običaja, kulture i prošloga doba i one novijih generacija. O međugeneracijskom trudu Pažana u očuvanju baštine svjedoči i činjenica kako je Rječnik već četvrti dijalektalni korpus otočkih govora, pri čemu je jedno poglavlje, popraćeno kartografskim prikazima, posvećeno i povijesnoj toponimiji.

Sama kartografija i zemljopisne analize izraženije su u Stanima otoka Paga, monumentalnom ogledu desetljeća prepoznavanja, prikupljanja podataka, mjerenja, skiciranja i obrade izvornih paških stana, oko 170 lokacija. Oštarić je istraživanjem i radom ostvario arheološko-zemljopisni pregled i analizu otočkih stana te ispričao priču o povijesti otoka i bogatoj pastirskoj tradiciji koja je uspostavila osnove za sve ono što Pag i danas jest. Smiljan Gluščević povezao je nekadašnje pastirske stane i tradiciju proizvodnje vrhunskog sira, način života održan stoljećima sve do našega suvremenoga.

S posljednjim predstavljenim djelom, Pag u prošlosti i sadašnjosti, Aleksij Škunca nastavio je misao o kontinuitetu, razvoju u proteku vremena: zbornik objedinjuje radove iste teme izložene na skupu obilježavanja 500. obljetnice osnivanja grada Paga, 1993. Ukupno 29 radova s toga skupa napokon je objavljeno kao zbirka i svjedočanstvo razvoja ne tek otoka nego i struke, jer su brojni među njima s vremenom nadograđeni novim spoznajama.

Paški susret zatvorio je Ivo Oštarić sažetim osvrtom na izložena djela, naglasivši kako je svima trima u nazivniku snaga zajedništva i moć kontinuiranoga rada na očuvanju baštine, dakle sama ta djela inherentno nastavljaju sadržaj koji ih čini.

(Nera Meštrović)Uredništvo

Danijel Hrgić

Urednik mrežnih stranica ogranaka Matice hrvatske

Ida Hitrec

Tajnica za ogranke Matice hrvatske

Ogranci

Arhiva