Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (PDF)

Odluka o odabiru

Predmet: Tisak novina Vijenac za godinu 2020.

Poziv na dostavu ponude - 3. prosinca 2019.

Pozivamo Vas na dostavu ponude za tisak novina Vijenac  za godinu 2020. prema priloženoj dokumentaciji.

Procijenjena vrijednost nabave temeljem plana nabave iznosi 170.000,00 kn (bez pdv-a).

Ukoliko je potrebno možemo Vam dostaviti dosadašnji primjerak novina Vijenac, a za sve ostale upite vezane uz tehničku specifikaciju, dinamiku izlaženja i procesa primopredaje materijala slobodno kontaktirajte našu Službu tehničke pripreme:

Napomene:

 • Troškovnik: U privitku Vam dostavljamo tablični kalkulator radi lakšeg izračuna.
 • Oblik ponude: Ispunjeni Ponudbeni list (dostavljamo ga u privitku u obliku MS Word dokumenta).
 • Rok za dostavu ponude: 10. prosinca 2019. do 12 sati.
 • Način dostave ponude: poštom ili osobno na adresu naručitelja s naznakom (ponuda za tisak novina Vijenac – ne otvarati)
 • Otvaranje ponuda: nije javno.
 • Žalba na Odluku o odabiru: u roku 8 dana.

 Zorislav Lukić
Glavni tajnik Matice hrvatske

 

 

Odluka o odabiru

Predmet: Nabava polovnog automobila putem financijskog leasinga (PDF)

Obavijest o produženju roka za dostavu ponuda

evidencijski broj : 1/2019
CPV: 34110000-1

PREDMET: Nabava polovnog automobila putem financijskog leasinga

Poštovani,
Zbog tehničkih razloga u predmetnom postupku jednostavne javne nabave temeljem članka 240. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj obavještava sve zainteresirane subjekte o produženju roka za dostavu ponuda.

Novi rok za dostavu ponuda je 21.01.2019. godine u 12,00 sati.

Glavni tajnik Matice hrvatske
Zorislav Lukić

Poziv na dostavu ponude

Poštovani,

Pozivamo Vas na dostavu ponude za nabavu polovnog automobila putem financijskog leasinga prema priloženoj dokumentaciji.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 190.000,00 kn (bez pdv-a).

Rok za dostavu ponuda je 7 dana od objave poziva, odnosno najkasnije do 14. siječnja 2019.

 • Kontakt osoba: Glavni tajnik, Zorislav Lukić
 • e-mail: matica@matica.hr
 • Telefon: 01/4878-360

U nadi buduće poslovne suradnje pozdravljamo Vas s poštovanjem.
Zorislav Lukić, Glavni tajnik Matice hrvatske

Dokumentacija u PDF obliku.

 

 

Odluka o odabiru

Predmet: Tisak novina vijenac za godinu 2019.

Poziv na dostavu ponude

Poštovani,

Pozivamo Vas na dostavu ponude za tisak novina Vijenac za godinu 2019. prema priloženoj dokumentaciji.

Procijenjena vrijednost nabave temeljem plana nabave iznosi 160.000,00 kn (bez pdv-a).

Ukoliko je potrebno možemo Vam dostaviti dosadašnji primjerak novina Vijenac, a za sve ostale upite vezane uz tehničku specifikaciju, dinamiku izlaženja i procesa primopredaje materijala slobodno kontaktirajte našu Službu tehničke pripreme:

 • Željko Podoreški, voditelj službe
  • 01 48 78 361, 098 161 99 66
  • zeljko.podoreski@matica.hr

Napomene:

 • Troškovnik: U privitku Vam dostavljamo tablični kalkulator radi lakšeg izračuna.
 • Oblik ponude: Ispunjeni Ponudbeni list (dostavljamo ga u privitku u obliku MS Word dokumenta).
 • Rok za dostavu ponude: 3. prosinca 2018. do 12 sati.
 • Način dostave ponude: poštom ili osobno na adresu naručitelja s naznakom (ponuda za tisak novina Vijenac – ne otvarati)
 • Otvaranje ponuda: nije javno.
 • Žalba na Odluku o odabiru: u roku 8 dana.

U nadi buduće poslovne suradnje pozdravljamo Vas s poštovanjem.
Zorislav Lukić, Glavni tajnik Matice hrvatske

Dokumenti:
Troškovnik, Ponudbeni list

Kontakt