Javna nabava

Članak 5.c. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine 110/07. i 125/08.) propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja istodobno:

  • obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili
  • je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.

Ugovori sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11 i 83/13), Matica hrvatska kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata kod kojih  predstavnici naručitelja imaju sukob interesa:

  • Euroherc osiguranje d.d.
  • Sberbank  d.d.

Izvještaj o javnoj nabavi u 2010.

Plan javne nabave za poslovnu 2012.

Plan nabave 2013.

Registar ugovara 05 - 2013.

Plan nabave 2015.

Kontakt