Knjige

Usmene pripovijetke i predaje

Priredila Maja Bošković-Stulli

K A Z A L O

Uvod (Maja Bošković-Stulli)
Bibliografija (M. B.-S.)
Literatura

I. PRIPOVIJETKE
1. Kako je Koren kovač se vrage zastrašil
2. Kuća di straši
3. Vrag i njegov učenik
4. Umago i coto Peruzin
5. Sin od pedi
6. Babina Bilka
7. Žabica divojka
8. Stekljena gora
9. Jovanin i Jovanina
10. Bijela kako rekota a šikova kako krv
11. Tri jabuke od tri sreće
12. Bog me je stvorija, čovik me je rodija
13. Bus rusmarina
14. Kad bi znala majka kraljica...
15. Zmija mladoženja
16. Tri brata
17. Dvanaestoro braće
18. Ocu levo oko plače, a desno smeje
19. Grofovemu sinu se je sanjalo da mu je otac polival...
20. Vile dale goranu sreću
21. Dijete i šarkanj
22. O kraljevoj ćeri koja se ni tila zasmijat
23. Kako su carskoj ćeri narasli rogovi
24. Dijete sa devet čiraka
25. Šingala-mingala
26. Popelko
27. Djevojka sa zvijezdom
28. Mačuha i pasterka
29. Popeljuha zavaljuha
30. O grofu i njegovoj zloj materi
31. Cesarov sin i lipa ovćarica
32. Kraljeva kći vještica
33. Kuma coprnica
34. Karag žita iskrcan posred mora
35. Je li bolja misa ili trgovina
36. Kako je jedan siromak iskal pravičnih kumov
37. Mikula, slugo oca moga, di si?
38. Kako je cura dozvala svoga mrtvoga dragoga
39. Majka plače za djetetom
40. Popov sluga čuva grob
41. Divojka i vrag
42. Vrag i siromak
43. Čovjek spasio đavla
44. Vojnik, Bog i Sveti Petar
45. Digni naopakomu, a podaj dobromu
46. Oštar pretvoren u tovara
47. Kruh od buvaca
48. Kornjača
49. Zašto su ženske zle
50. Sveti Petar dvaput tučen
51. Narodna pripovijest
52. Vrag u crikvi
53. Pozvao kost na pir
54. Sin prodan vragu
55. Ispovid ajdukova
56. Pava pustinjak
57. Andrija dvaput rođen
58. Oca ubit, mater obljubit
59. Sudbina
60. Sujenice
61. Vile rojenice
62. Kako je jedan siromak našal svoju sriću
63. Nema sreće
64. Zvizdar s jednim okom na čelu
65. U grobu
66. Mala braća u Dubrovniku
67. Miho Pracat
68. Silni Napoleon i Konavljanin
69. Mudri Salamun i sestra
70. Najveći prijatelj i najveći dušmanin
71. Mudra žena
72. Siromah na sudu
73. Skako, skako, što si skako...
74. Sluga gospona naplatil
75. Kako se udala kraljeva ći za Cigana
76. Vojnik i kralj
77. Žigant i Cigan
78. Žena i vrag u jami
79. Paur i čert
80. Đava i baka
81. Mat pridala ćer vragu
82. Đava hvatao vjetar
83. Kradljivac
84. Nijesam ja, već otac
85. Vrgorčanin ukrao kotao
86. Lukavstvo Omišana
87. Ko raška seče, tog kuga vleče
88. Proždrlica
89. Bog daj sriču, dva kosci!
90. Popove crne gaće
91. Ludi od lude žene
92. Slavko Šašavko
93. Tri škate i pol
94. Frotar se stvoril u tovara
95. Sveti Luka izio puru
96. Kaj bi i žakel vozili!
97. Cigo i magarac
98. Išli Bračani u Mletke po pamet
99. Ol se ličmina poteže, ol se Mardulja poteže
100. Top od smokve
101. Bidon For profundon!
102. U Supetru gradili crkvu
103. Lovranci voze
104. Trogiranin i skakavac
105. Kotorani prodaju kruške
106. Špoljar i tkalec
107. Bom kupil v cirkvo duplere
108. Bum druge vučil
109. Pop i lopovi
110. Sveti Rok čini čudesa
111. Sveti Janton vrača devetrostruku ruku
112. Peter, Peter, kej je rekel Pavel?
113. Učin čudo, Bože!
114. Predika u Trogiru
115. Blagoslov polja
116. Fratri i jaje
117. Dete u lagvu
118. Priča koja nije bila niti može biti
119. Konj i čovjek
120. Likarija babi
121. Od slanine kuća
122. Kokot i kokoš
123. Človek, zajec, lisica i medved
124. Zašto se kurjak boji vatre
125. Mačak i njegova družina
126. Lisica i mačak
127. Pripovijest od liha i od lisice
128. Golpina i vuk
129. Lipa i gadna imena
130. Lisica i gavran
131. Rana će zarast, a riječ nikad
132. Vrabac i bura

II. PREDAJE I LEGENDE
133. Glad na jedrilici
134. Velika hobotnica
135. Serena
136. Barka karonte i prokleti brod
137. Vrag na brodu
138. Kako je postala Zemlja
139. Sveci zapečatili oblake
140. Kola
141. Kumovska slama
142. Tri Sunca
143. Duga
144. Glad hoda po svijetu
145. Buje
146. Pamići
147. Triban
148. Dubci
149. O postanku grada Zagreba
150. Kako se prozvalo Vrapče
151. Cavtat
152. Ime Slano
153. Mojanka
154. Norun kralj
155. Grad Vid
156. Vidovska kraljica
157. Vidovo groblje
158. Baba i mazga od kamena
159. Baba i veljača
160. Svatovna pećina
161. Luk tužan smok
162. Kako su postale buhe i uši
163. Zašto ovce imaju dugi rep, a koze kusasti
164. Grci pobjegli zbog zmija
165. Konavljani kopali blago
166. Blago u Dubrovniku
167. Kubotova pećina
168. Novac kraj Svete Jane
169. Priča o Dioklecijanovoj kćeri
170. Rođenje i smrt Atile
171. Atila paligrade
172. Atilina smrt
173. Marko Kraljević iza smrti u jami
174. Kraljević Marko u jazbini
175. Kral Matijaš
176. Mateju sjela koruna na glavu
177. Herceg Stjepan
178. Mornar i dum Ruže Bošković
179. Medvedgradski top
180. Črna kraljica
181. O Matiji Gupcu
182. Ivan Karlović i kmetovi
183. Ban Jelačić ukida tlaku
184. Od babe ka je coprala i poslala sršene na Francuze
185. Kad je Francez probija cestu...
186. Joco Udmanič kak biškup
187. Vuojska med Boljunon i Motovunon
188. Partizanski magazin
189. Bogati Pero Papa
190. Vađenje mazije
191. Bile vam je negda
192. Crv zemaljski
193. Divovi grade toranj
194. Divlji ljudi
195. Divić
196. Vili su zidale va Reki crekav, a va Pole renu
197. Vile nosile veliko kamenje
198. Spila Krosnica
199. Vile u Vrbanju
200. Vilinska špilja
201. Federiko Glavić i vila
202. Čoban vili otputio kosu
203. Vilin dar zlatna svirala
204. Čobanin dobio jakost od vile
205. Vilin dar šušanj
206. Primalja i žaba
207. Oženio se vilom
208. Vo pase pod zemljom
209. Vodenjak u mlinu
210. Vodni muž
211. Mali s crvenom kapicom
212. Mali pomaže domaćinu
213. Macmolić u rudniku
214. Dva Grada
215. Kuga u Remetama
216. Zagrebački romari
217. Sveti Roko i kuga
218. Kukudare, bukudare
219. Kuga
220. Vučji pastir
221. Žena-vuk
222. Dva vola
223. Legromanti
224. Miš
225. Strašan san
226. Bacio britvulin u oblak
227. Coprnice na Zagrepčici
228. Buosorke i vrag
229. Ni o kladu ni o panj
230. Bazgovo rebro
231. Svaki voz pe stotina mija!
232. Vještice iščupale i ispekle srce
233. Vukedlak izio srce
234. Od grabancijaša
235. Pop čini grad
236. Mali vištac
237. Silni lovac Pejo
238. Mali lovci
239. Džinska vojska i pučina podne
240. Džinska vojska
241. Džin odnio malome oči
242. Komandant džinske vojske
243. Vražji konji
244. Vukodlak trguje volovima
245. Tenjac-mijeh
246. Kad ćemo se gristi...
247. Jarac kod groblja
248. Maminjorga nosio čovjeka
249. Tovar
250. Postolar i orko
251. Orkovi oblici
252. Bahuja sa dvanajes prašćića
253. Matić - dijete u bjelini
254. Macić voli pašurate
255. Tintilin bala
256. Tintilinić pod crvenom kapicom
257. Tintilini u kneževu dvoru
258. Košci kraj Kune
259. Mrtvi balaju
260. Odmicao međe
261. Od mrtvi
262. Ljudi bez glave
263. Svijeće
264. Majka pjeva u grobu
265. Mrtva majka
266. Misa
267. Misa mrtvih
268. Duše od prigatorija u prošeciji
269. Cvijet od paprati
270. Pasja trava
271. Od korena koj čini sen
272. Kad je Svieta familija u Egiptom pobignula
273. To je bilo Isusa mučenje
274. Sveti Mikula bacija novac u kuću
275. Sveti Ilija
276. Sveti Ilar
277. Gusari u Cavtatu

PRILOZI
Napomene (M. B.-S.)
Tumač imena i izraza (A. K.)
Rječnik (A. K.)

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina.

Usmene pripovijetke i predaje

Klikni za povratak