Knjige

Hrvatski tjednik

Bibliografija - 1971.

Priredio Josip Brleković

Deskriptivno-kronološka bibliografija Hrvatskoga tjednika osim standarnih bibliografskih podataka, donosi i oko 1900 bilježaka o sadržaju i tematici članaka – njihovih svojevrsnih sažetaka popraćenih citatima. Radi lakšega snalaženja i pretraživanja gradiva u knjizi, čitatelju je na raspolaganju pet kazala. Posebna je pažnja posvećena sastavljanju predmetnoga kazala pri čijoj je izradi priređivač nastojao ići u dubinu, detaljnom sadržajnom analizom i predmetnom razradom članaka. Bibliografija Hrvatskoga tjednika zamišljena je prije svega kao priručna pomoć sadašnjim te budućim istraživačima ovoga novinskog kuriozuma i važnoga povijesnog izvora za razdoblje hrvatskoga nacionalnog pokreta u 1971.

Hrvatski tjedniknovine za kulturna i društvena pitanja Matice hrvatske, izlazio je u razdoblju od 16. travnja do 10. prosinca 1971. Pokrenut je na vrhuncu postrankovićevskoga procesa kao medij pomoću kojega je Matica hrvatska izravno komunicirala s hrvatskom javnošću i pomoću kojega se pokušala popuniti praznina nastala posustajanjem Telegrama. Ubrzo je, međutim, HT postao središnjim mjestom za artikuliranje i promidžbu ideja hrvatskoga proljeća. Prva redakcija novina, sastavljena mahom od novinarskih neprofesionalaca i novinarskih početnika, ali hrabrih i odlučnih intelektualaca na čelu s glavnim urednikom Igorom Zidićem i odgovornim urednikom Jozom Ivičevićem, zacrtala je koncepcijski jasan program kritičnih i hrvatski orijentiranih novina koje su otvoreno i argumentirano prozivale socijalistički režim zbog gospodarsko-političkih, demografskih i kulturnih promašaja i zastranjenja.

Druga redakcija novina, organizacijski profesionalnije ustrojena i na čelu s glavnim urednikom Vladom Gotovcem, postigla je fantastičnu nakladu novina od 130 000 prodanih primjeraka, doprijevši sa svojim programom do svih slojeva hrvatskoga društva i izazivajući burne reakcije među kulturnom i političkom elitom tadašnje Jugoslavije. Socijalistički je režim prepoznao u Hrvatskome tjedniku i Matici hrvatskoj opasne oponente i opozicionare, nazvavši ih leglom kontrarevolucionarne politike i hrvatskoga nacionalizma. Metodama državnoga terora i prisile, isti je režim nakon sastanka u Karađorđevu, ugušio i de facto zabranio rad i Tjedniku i njegovu nakladniku, a njihove je istaknute djelatnike poslao na višegodišnju robiju.


***Više o Hrvatskome tjedniku možete pročitati ovdje, u posebnome prilogu Matičinih novina za književnost, znanost i umjetnost Vijenac (br. 204-205/27. prosinca 2001).
Biblioteka Građa za povijest Matice hrvatske, knj. 2, urednica Jelena Hekman. - Kazalo autora, kazalo nepotpisanih tekstova (prema rubrikama), kazalo inicijala, autorskih skraćenica i pseudonima, kazalo rubrika (stručno-tematski pregled članaka, imensko i predmetno kazalo. - Ilustrirano u bojama.

Hrvatski tjednik

Klikni za povratak