Knjige

Hrvatski tjednik

Bibliografija - 1971.

Priredio Josip Brleković


Deskriptivno-kronološka bibliografija Hrvatskoga tjednika osim standarnih bibliografskih podataka, donosi i oko 1900 bilježaka o sadržaju i tematici članaka – njihovih svojevrsnih sažetaka popraćenih citatima. Radi lakšega snalaženja i pretraživanja gradiva u knjizi, čitatelju je na raspolaganju pet kazala. Posebna je pažnja posvećena sastavljanju predmetnoga kazala pri čijoj je izradi priređivač nastojao ići u dubinu, detaljnom sadržajnom analizom i predmetnom razradom članaka. Bibliografija Hrvatskoga tjednika zamišljena je prije svega kao priručna pomoć sadašnjim te budućim istraživačima ovoga novinskog kuriozuma i važnoga povijesnog izvora za razdoblje hrvatskoga nacionalnog pokreta u 1971.


Proslov prvomu broju – programatski članak o budućnosti Hrvatske na političkom, kulturnom i gospodarskom području. Autori: Franjo Tuđman, Igor Zidić i Hrvoje Šošić


Hrvatski tjedniknovine za kulturna i društvena pitanja Matice hrvatske, izlazio je u razdoblju od 16. travnja do 10. prosinca 1971. Pokrenut je na vrhuncu postrankovićevskoga procesa kao medij pomoću kojega je Matica hrvatska izravno komunicirala s hrvatskom javnošću i pomoću kojega se pokušala popuniti praznina nastala posustajanjem Telegrama. Ubrzo je, međutim, HT postao središnjim mjestom za artikuliranje i promidžbu ideja hrvatskoga proljeća. Prva redakcija novina, sastavljena mahom od novinarskih neprofesionalaca i novinarskih početnika, ali hrabrih i odlučnih intelektualaca na čelu s glavnim urednikom Igorom Zidićem i odgovornim urednikom Jozom Ivičevićem, zacrtala je koncepcijski jasan program kritičnih i hrvatski orijentiranih novina koje su otvoreno i argumentirano prozivale socijalistički režim zbog gospodarsko-političkih, demografskih i kulturnih promašaja i zastranjenja.


Znameniti Gotovčev uvodnik kao radikalna kritika napada konzervativnih političkih snaga na MH

Druga redakcija novina, organizacijski profesionalnije ustrojena i na čelu s glavnim urednikom Vladom Gotovcem, postigla je fantastičnu nakladu novina od 130 000 prodanih primjeraka, doprijevši sa svojim programom do svih slojeva hrvatskoga društva i izazivajući burne reakcije među kulturnom i političkom elitom tadašnje Jugoslavije. Socijalistički je režim prepoznao u Hrvatskome tjedniku i Matici hrvatskoj opasne oponente i opozicionare, nazvavši ih leglom kontrarevolucionarne politike i hrvatskoga nacionalizma. Metodama državnoga terora i prisile, isti je režim nakon sastanka u Karađorđevu, ugušio i de facto zabranio rad i Tjedniku i njegovu nakladniku, a njihove je istaknute djelatnike poslao na višegodišnju robiju.


Gotovčev uvodnik sa sarkastičnim komentarima na govore Jakova Blaževića i Vladimira Bakarića, čelnih ljudi desne frakcije tadašnjega hrvatskog političkog vodstva. Prema žalbi javnoga tužioca i rješenju Vrhovnoga suda Hrvatske, cenzura je zbog Gotovčeva uvodnika zabranila raspačavanje prve stranice šesnaestoga broja Hrvatskoga tjednika te je većina naklade toga broja tiskana bez uvodnika, umjesto kojega je otisnuto 'Rješenje' Vrhovnoga suda Hrvatske.


Više o Hrvatskome tjedniku možete pročitati u posebnome prilogu Vijenca, Matičinih novina za književnost, znanost i umjetnost (br. 204-205/27. prosinca 2001).

Biblioteka Građa za povijest Matice hrvatske, knj. 2, urednica Jelena Hekman. - Kazalo autora, kazalo nepotpisanih tekstova (prema rubrikama), kazalo inicijala, autorskih skraćenica i pseudonima, kazalo rubrika (stručno-tematski pregled članaka, imensko i predmetno kazalo. - Ilustrirano u bojama.

Hrvatski tjednik

PDF-ovi

Klikni za povratak