Hrvatska revija

2, 2017.

2, 2017.

1, 2017.

1, 2017.

4, 2016

4, 2016

3, 2016

3, 2016

2, 2016.

2, 2016.

1, 2016

1, 2016

4, 2015

4, 2015

3, 2015

3, 2015

2, 2015.

2, 2015.

1, 2015.

1, 2015.

4, 2014

4, 2014

3, 2014

3, 2014

uredništvo

HRVATSKA REVIJA

Hrvatska revija časopis je Matice hrvatske za društvena i kulturna pitanja. Utemeljena je 1928. u krilu Matice hrvatske, gdje je i objavljivana do 1945. Ponovno je pokrenuta 1951. u Buenos Airesu.
U inozemstvu je izlazila do 1991, kad je vraćena u okrilje Matice hrvatske.
Od tada redovito izlazi kao tromjesečnik.

Nakladnik

Matica hrvatska

Za nakladnika

Stjepan Damjanovć

Glavna urednica

Mirjana Polić Bobić

Uredništvo

Dubravka Oraić Tolić, Cvijeta Pavlović, Mirjana Polić Bobić

Tajnica uredništva

Klara Čičin-Šain

Adresa

Uredništvo Hrvatske revije
Matičina 2 - Strossmayerov trg 4, Zagreb

telefon: (01) 48 19 195, (01) 48 78 360

faks: (01) 48 19 319

e-mail: hrvatska.revija@matica.hr