Hrvatska revija 2, 2008.

Zelene stranice

Hrvatska geologija

Tomislav Malvić

Hrvatska geologija

Tomislav Malvić savjetnik je u uredu direktora INA-Naftaplina te predavač na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Odjela tehničke kulture MH.

Hrvatska revija 2, 2008.

2, 2008.

Klikni za povratak