Hrvatska revija 1, 2007.

Zelene stranice

OD DIOSKURA DO SVETOG NIKOLE

Marko Vučetić

OD DIOSKURA DO SVETOG NIKOLE

Meteorolog Marko Vučetić javio se raspravom o pojmu Elmove vatre, odnosno vatre sv. Ilije.

Hrvatska revija 1, 2007.

1, 2007.

Klikni za povratak