Hrvatska revija 2, 2004.

Naslovnica

SADRŽAJ

PUTOVNICA

Velimir Cindrić: Šunka, prosciutto, jamón

tema broja: HRVATI I EUROPSKI BOG MARS

Ljubomir Antić: Prvi svjetski rat i Hrvati

Dinko Čutura, Lovro Galić: Veliki rat: vojnopolitička situacija uoči rata

Petra Svoljšak: Fronta na Soči

Ante Bralić: Zadar u Prvome svjetskom ratu

DESCRIPTIO CROATIAE

Sven Kulušić: Trag predaka u kamenu: suhozidi i ograde

Ivica Zvonar: Donji Miholjac — grad dvoraca i glazbe

POVJESNICA

Krešimir Belošević: 75. obljetnica osnutka Hrvatskoga vegetarskog društva

Tihana Luetić: Društvo Hrvatski dom — počeci studentskog organiziranja u Hrvatskoj

Darko Vitek: Neostvareni potencijali — priča iz povijesti Srijema

HRVATI U SVIJETU

Castilia Grgin: Karaševski Hrvati u prošlosti i danas

PRO FUTURO

Filip Hameršak: Realno pamćenje i granice sadašnjosti

GLOBALNI POGLED

Martina Topić: Pojava koja je upropastila Argentinu

SPOMENAR

Bonaventura Duda: Tako je živio Tomislav Janko Šagi-Bunić (razgovarala Matija Vekić)

PRIKAZI, OSVRTI, RECENZIJE

Ante Vranković: Ulomci sakraliziranoga svemira

Zdenko Radelić: Vojska okupiranog saveznika

Hrvatska revija 2, 2004.

2, 2004.

Klikni za povratak