Zbivanja - znanstveni skup

Odjel za kazalište i film Matice hrvatske

Multidisciplinarni znanstveni skup: Hrvatska dramska književnost na filmu i televiziji do 1990. i kritički odjek ekranizacija - poziv za prijavu

Organizatori pozivaju zainteresirane da prijave sudjelovanje najkasnije do 1. listopada 2022.

slika

Odjel za kazalište i film Matice hrvatske i
Odsjek za povijest hrvatskog kazališta HAZU
u suradnji s
Odsjekom za komparativnu književnost FFZG
Odsjekom za informacijske i komunikacijske znanosti FFZG
Odsjekom za novinarstvo i medijsku produkciju FPZG

pozivaju na prijavu izlaganja za multidisciplinarni znanstveni skup

Hrvatska dramska književnost na filmu i televiziji do 1990. i kritički odjek ekranizacija

koji će se održati u Dvorani Jure Petričevića Matice hrvatske u petak, 2. lipnja 2023. godine od 10.00 sati.

Ovaj je znanstveni skup prvi iz serije četiri znanstvena skupa na temu Hrvatska književnost na filmu i televiziji i kritički odjek ekranizacija. Naredna tri znanstvena skupa održat će se na teme:
1. Hrvatska dramska književnost na filmu i televiziji od 1991. i kritički odjek ekranizacija
2. Hrvatska prozna književnost na filmu i televiziji do 1990. i kritički odjek ekranizacija
3. Hrvatska prozna književnost na filmu i televiziji od 1991. i kritički odjek ekranizacija 

Veliki je broj hrvatskih drama i proznih tekstova doživio svoju adaptaciju i ekranizaciju, kao što su npr. drame Miroslava Krleže (Gospoda Glembajevi, U agoniji, Vučjak), Tita Strozzija (Igra u dvoje), Milana Begovića (Pustolov pred vratima), Pere Budaka (Mećava), Fabijana Šovagovića (Sokol ga nije volio), Ive Brešana (Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja)Nina Škrabe (Ne zaboravi me - prema Plavom Božiću), Mate Matišića (Kad mrtvi zapjevaju, Nije kraj - prema dramama Žena bez tijela i Sinovi umiru prvi; Ničiji sin, Svećenikova djeca), Mire Gavrana (Ljubavi Georgea Washingtona, Teško je reći zbogom, Zabranjeno smijanje), te brojna prozna djela (Breza i Svoga tela gospodar Slavka Kolara, Tko pjeva zlo ne misli - prema Dnevniku maloga Perice Vjekoslava Majera, Kiklop te Zagrljaj - prema Rukama Ranka Marinkovića, Prosjaci i sinovi Ivana Raosa, Đuka Begović Ivana Kozarca, Konjanik Ivana Aralice, Svjedoci - prema Ovcama od gipsa Jurice Pavičića, Što je muškarac bez brkova Ante Tomića, Osmi povjerenik Renata Baretića...).

Organizatori pozivaju zainteresirane stručnjake iz područja humanističkih i društvenih znanosti, osobito one iz znanosti o književnosti, teatrologije i filmologije, znanosti o novinarstvu i masovnim medijima te arhivistike (s naglaskom na očuvanje i digitalizaciju filmske, televizijske i novinske arhivske građe) da prijave sudjelovanje najkasnije do 1. listopada 2022. putem online obrasca za prijavu.

Za eventualne upite mogu se obratiti predsjedniku Organizacijskog odbora Zlatku Vidačkoviću na e-adresu: zlatko.vidackovic@gmail.com.

Sve pristigle prijave razmotrit će Odbor za izbor radova koji će odabrati najbolje predložene teme i o svojoj odluci izvijestiti sve prijavljene sudionike.

Radovi izrađeni na temelju priopćenja iznesenih na znanstvenom skupu bit će naknadno objavljeni u posebnom recenziranom zborniku u izdanju Matice hrvatske i HAZU.Pregled