Vijenac 727

Filologija

Velika obljetnica istarskog glagoljaša

Piše Petar Ušković Croata

Post festum: znanstveni skup Stipan Konzul i njegovo hrvatsko nasljeđe u doba reformacije.
Uz 500. obljetnicu njegova rođenja 1521-2021, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
i Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, 25. studenoga

Velika obljetnica istarskog glagoljaša

Sudionici skupa složili su se da je 500. obljetnica rođenja Stipana Konzula pravo vrijeme da uloga i zasluga njegove zauzetosti u svjedočenju hrvatskoga identiteta hrvatskom knjigom u tzv. egzilu bude iznova vrednovana i u širem kontekstu njegova doba

Umijećem govora za slobodu govora

Matea Vidulić

Okrugli stol o Vladi Gotovcu, Odjel za komunikologiju HKS-a i Institut Vlado Gotovac,
Hrvatsko katoličko sveučilište, 9. prosinca

Umijećem govora za slobodu govora

Vijenac 727

727 - 13. siječnja 2022. | Arhiva

Klikni za povratak