Vijenac 401

Fotografija

Izložbe fotografija u Zagrebu u prvoj polovici 2009.

Manjak kriterija i invencije

Zbilja je žalosno što su kriteriji privatnih galerija određeni jedino plaćevnom moći izlagača, a ne filtrirani žirijem

Vijenac 401

401 - 16. srpnja 2009. | Arhiva

Klikni za povratak