Vijenac 267

Matica hrvatska

Izdanja ogranaka Matice hrvatske

Iz vrijedne ostavštine

Dokumenti i zapisi sudionika o Ninu i ninskom kraju u Drugom svjetskom ratu (1941-1945), priredio Marjan Diklić, gl. ur. Šime Batović, Matica hrvatska Zadar — Nin — Vrsi, 2004.

Iz vrijedne ostavštine

Dokumenti i zapisi sudionika o Ninu i ninskom kraju u Drugom svjetskom ratu (1941-1945), priredio Marjan Diklić, gl. ur. Šime Batović, Matica hrvatska Zadar — Nin — Vrsi, 2004.

Marjan Diklić izabrao je i za tisak priredio izbor dokumenata iz ostavštine Ante Maštrovića Nina (1924-1981), glavnog organizatora antifašističkog pokreta otpora u ninskom kraju tijekom Drugoga svjetskoga rata (ostavština je najvećim dijelom u posjedu Maštrovićeve obitelji te u Arhiva Zavoda HAZU u Zadru, Arhivu CK SKH u Zagrebu, Narodnom muzeju u Zadru i Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu) kako bi ih na taj način sačuvao od zaborava i mogućeg uništenja, ali i zbog »činjenice da na tom polju do sada nije učinjeno gotovo ništa, iako je i to dio naše povijesti koju i dalje treba istraživati i više vrednovati u hrvatskom nacionalnom duhu, a osobito na lokalnoj razini«. Premda je građa prezentirana u knjizi prikupljana manjim dijelom tijekom rata, a većim neposredno po njegovu završetku te stoga opterećena mnogim ideološkim zabludama ona ipak dosta govori o djelima i nedjelima svih sudionika u onodobnim ratnim zbivanjima.

Knjiga se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu objavljena je biografija Ante Maštrovića Nina koju je Maštrović sam pisao, ali je zbog prerane smrti nije uspio dovršiti, dok drugi dio donosi trideset i pet dokumenata te tekstove iz Maštrovićeve ostavštine, iz kojih je moguće saznati mnoštvo podataka o narodnooslobodilačkom pokretu i antifašističkoj borbi u Ninu i selima ninske općine.

Sandra Cekol

Vijenac 267

267 - 27. svibnja 2004. | Arhiva

Klikni za povratak