Vijenac 173

Fotografija

Iz fundusa Fotokluba Zagreb: Milivoj Gudelj i Milan Freund

Smjelost eksperimenta

Iz fundusa Fotokluba Zagreb: Milivoj Gudelj i Milan Freund

Smjelost eksperimenta

Danas predstavljamo dvojicu autora, fotografe koji nose sva obilježja zagrebačke škole fotografije. Milivoja Gudelja i Milana Freunda ne veže samo način i tehnika (bromosilber) kojom su ostvarili svoja djela, nego i misli i ideje koje su crpli iz fotografskog i klupskog zajedništva. Izrastajući iz dobre tradicije ostavili su duboki i vrijedan trag, iako sačuvan u doista malom broju fotografija.

Bez obzira na temu koju obrađuju, prirodu ili urbani pejzaž, uvijek je i u svakom radu lirski ugođaj. Uporabom mekocrtača, kao modnim hitom tog vremena, ujednačenom tonskom skalom, njihove se kompozicije doimlju uravnoteženima i mirnim. Studioznost teme, životna dokumentarnost i smjelost eksperimenta vrijednosti su koje dolaze do izražaja na svakoj od fotografija, a povijest naše fotografije čine bogatijom i zanimljivijom.

Zdenko Kuzmić

Umjesto biografije

Poput sjajne zvijezde repatice, u tišini su izronili iz skrivenih dubina mraka, ni od kuda, i obasjali nas sjajnom svjetlošću.

Preletjeli su našim nebom i isto tako nestali iz našeg vidokruga i iščezli u mračnim dubinama, odakle su i došli.

No trag njihova bljeska traje i danas, sve do naših dana. Mnogima od njih znamo tek imena i prezimena, koja nalazimo na rijetko sačuvanim fotografijama i katalozima iz tih dana.

Nemamo njihovih biografija. Ne znamo kako do njih doći. No neka njihove najbolje biografije budu upravo njihove fotografije, koje su se na sreću još do danas sačuvale.

U ovom broju »Vijenca« predstavljamo Milana Freunda, privatnog činovnika-prokurista, koji je pristupio Fotoklubu Zagreb godine 1933. i Milivoja Gudelja, službenika, koji je pristupio Fotokulubu Zagreb godine 1937.

Vladko Lozić

Vijenac 173

173 - 19. listopada 2000. | Arhiva

Klikni za povratak