Ogranak Matice hrvatske u Zadru - izvješća

IN MEMORIAM MLADEN DORKIN (1931-2023)

Dragi suradnik, član i prijatelj našega Ogranka, prof. dr. sc. Mladen Dorkin, preminuo je jučer u 92. godini života.

Profesor Mladen Dorkin rođen je u Preku 30. prosinca 1931. godine. Osnovnu školu završio je u rodnome mjestu, a srednje škole u Rijeci (Industrijsku školu 1950., Tehničku školu 1954. i Prvu gimnaziju 1955.); studij jugoslavistike diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1960. godine. Magistrirao je i doktorirao iz hrvatske književnosti; magisterij je stekao u Centru za postdiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu, Dubrovnik 1974., a doktorat na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1979. I magisterij i doktorat stekao je kao srednjoškolski profesor. Nakon diplomiranja radio je dvadesetak godina kao srednjoškolski profesor na Ekonomskoj školi u Zadru, a od jeseni 1979. radi na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje predaje Metodiku nastave književnosti, i to najprije kao predavač, potom kao docent, od 1987. kao izvanredni profesor, a od 1998. kao redoviti profesor. U dva desetljeća života i rada na Filozofskom fakultetu u jednom je vremenu obnašao funkciju prodekana fakulteta, predstojnika Odsjeka za hrvatski jezik i književnost te pročelnika Zavoda za slavistiku. Znanstvenim radom počeo se baviti sredinom sedamdesetih godina, od kada se svojim studijama, esejima, ogledima i interpretacijama javlja u mnogim časopisima i zbornicima.

Njegov je znanstveni interes bio vezan za noviju  hrvatsku književnost, posebno liriku moderne, a kad je riječ o interpretacijskim zahvatima u Matoševu liriku, oblikovao je i nekoliko metodičkih studija vezanih za interpretacijsko-analitički i problemsko stvaralački sustav izborne nastave. 1996. objavio je književnoznanstvenu monografiju Lirika na razmeđu stoljeća u kojoj tematizira pjesništvo iz razdoblja hrvatske moderne na korpusu reprezentativnih pjesama Antuna Gustava Matoša, Vladimir Vidrića i Vladimira Nazora, a uvodnim tekstom o pjesništvu Silvija Strahimira Kranjčevića otvara raspravu o lirici na razmeđu stoljeća. Godine 2002. objavio je knjigu Prosudbe o književnosti i knjigama. Knjiga Prosudbe o književnosti i knjigama nagrađena je Srebrnom poveljom Matice hrvatske, a knjiga Antun Gustav Matoš Zlatnom poveljom. Objavio je sljedeće knjige (sve u nakladi Ogranka MH Zadar): Lirika na razmeđu stoljeća (1996.), Prosudbe o književnosti i knjigama (2002.), U ozračju poezije i znanosti (2008.), Časopis Iskra (1884-1887; 1891- 1894) (2011.), Interpretacije, metodičke sugestije, osvrti (2013.), Antun Gustav Matoš (2016.)., Ogledi interpretacije (2020.).

Neka mu je vječna slava i hvala.

OMH u ZadruUredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva