Ogranak Matice hrvatske u Zadru - knjige

Marija Gagić

Rječnik pazinskoga govora

"Rječnici govora sjevernočakavskoga (ekavskog) dijalekta nisu brojni kao rječnici srednjočakavskih (ikavsko-ekavskih) i južnočakavskih (ikavskih) dijalektalnih idioma. Ipak nam je taj dijalekt i leksički u znatnoj mjeri poznat, a novi su prinosi dobrodošli.
Leksikografskog posla prihvatila se i Marija Gagić, a njezin je prinos važan za upoznavanje istarskih autohtonih govora. Istarski ekavski govori leksikografski su opisivani (Janneke Kalsbeek, Ivan Francetić, Marijan Milevoj, Franjo Mohorovičić-Maričin) a u tom je poslu važan i prinos Marije Gagić. Rođena je u pazinu, životom odijeljena od svoga zavičaja, ali s njim tijesno povezana. Zato je i mogla ostvariti vrijedno djelo koje je svakako potrebno objaviti. To je opsežan rad usmjeren ne samo na pazinski govor nego i na neke idiome nedaleko Pazina, kao što su Gračaski Katun, Jerolimi i Brtoši."
- Josip Lisac, recenzija

Autori

Rječnik pazinskoga govora

Arhiva

Klikni za povratak