Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru

Predsjednik
Lidija Miletić, e-mail: miletic.lidija696@gmail.com

Potpredsjednik
Petar Elez, e-mail: elezpetar@gmail.com

Potpredsjednik
Vesna Karaula

Tajnik
Tijana Pavliček, e-mail: tijana.pavlicek@live.com

Zmajeva ulica 2
32000 VUKOVAR
Hrvatska

Knjige

Da tebi hvalu kažem

Petar Elez

Da tebi hvalu ...

VUKOVAR KAKVOG VIDIM I DOŽIVLJAVAM

fra Gordan Propadalo

VUKOVAR KAKVOG VIDIM ...

Ogranci

Arhiva