Ogranak Matice hrvatske u Rijeci

Predsjednik
Goran Crnković, e-mail: gorancrnkovic54@gmail.com, telefon: 098 259 854

Tajnik
Ivana Crnković Hlanuda, e-mail: matica-rijeka@hi.t-com.hr, telefon: 091 725 96 65

Korzo 28/IV
51000 RIJEKA
Hrvatska

Kontakt: Ivan Miškulin, 098 945 21 02

E-mail: ivan.miskulin16@gmail.com

Ogranci

Arhiva